Resources for All Products  

Altair 2020 Mechanical Online Meet-Up #2 :אופטימיזציה טופולוגית – שלב ראשון בתכן

המיט-אפ מקוון עם המומחים בתחומי האופטימיזציה הטופולוגית התקיים ביום רביעי 25 לנובמבר. רוב עלות המוצר נקבעת בשלבים הראשונים של התכן; הבעיה שבשלבים אלו הידע על התנהגות החלק במוצר היא בסיסית, ובמיוחד אופן השתלבותו הפונקציונלי. השימוש באופטימיזציה טופולוגית מספקת למתכנן בין-היתר כלי איכותי המאפשר לבצע את התכן על בסיס נקודת העבודה האופטימלית. האופטימיזציה הטופולוגית תורמת להבנת התנהגות החלק במצבים שהאינטואיציה ואפילו הניסיון ההנדסי איננו יכולה לחזות. השימוש באופטימיזציה הטופולוגית חוסך סבבי תכן ומאפשרת לבחון/לבחור את טכנולוגיית הייצור. אם בתכן 'מסורתי' המתכנן יוצר את גיאומטריית המבנה ובודק עמידה בדרישות בתכן, בתכן מבוסס אופטימיזציה טופולוגית המתכנן מגדיר את האילוצים והיעדים ומקבל את המבנה האופטימלי. מסתבר שהשקעה של זמן מועט בביצוע האופטימיזציה הטופולוגית בשלב הראשוני של התכן חוסכת זמן וכסף רב. האופטימיזציה משמשת דה-פאקטו כ'מכונת קונספטים' עוד לפני תחילת ביצוע התכן. ההרצאה תסקור ותדגים את השימוש בגישה בתהליכי הפיתוח ברפאל באמצעות תוכנת INSPIRE .

Webinars

Next Generation Robotics and Controls Lab

ESS & Altair invites you to an engaging webinar on next-generation Robotics and Controls Lab. In this webinar, we will be demonstrating a unique visual approach to robotics by using a combination of Altair Digital-Twin technology & Altair Hardware-in-Loop Modelling environment. During this webinar, you will learn how to design & develop cutting-edge Robotics applications using Altair’s fail-safe Digital-Twin technology, Acrome Ball-Balancing Table Robot & Altair Model-Based Development tools. By adopting technologies like Digital-Twin, Multi-Domain Modelling and 1D to 3D Co-Simulation using Modelica interfaces and Hardware-in-loop modelling, the Indian R&D sector can eliminate catastrophic failures of systems downstream.

Webinars

Inspire Mold 2020 Introduction

In this course, you will have the opportunity to learn about the Inspire Mold 2020 interface along with tools and workflows contained within Inspire Mold. Modules contained within the course provide detailed descriptions of the tools and workflows within Inspire Mold. You will also have the opportunity to watch and perform hands-on exercises within each module.

Training Materials

Activate for Systems Simulation and Controls

In this course you will find several topics covering Systems Simulations and Controls. The topics are broken into modules detailing each step of the process.

Training Materials

Inspire Introduction 2020

In this course, you will have the opportunity to learn about the Inspire 2020 interface along with tools and workflows contained within Inspire. Modules contained within the course provide detailed descriptions of the tools and workflows within Inspire. You will also have the opportunity to watch and perform hands-on exercises within each module.

Training Materials

Integration of Requirements Management with Electric Motor Design

Phoenix Integration is a recently added member of the Altair Partner Alliance. Its product ModelCenter can create complex, fully automated simulation workflows and link these against Model Based Systems Engineering (MBSE) models. These typically descriptive models can now include accurate prediction of the system performance. This also means that the status of the system requirements can be verified early in the product design cycle, helping to avoid costly mistakes. Using ModelCenter, the systems engineer can explore the possible design options and choose a configuration that represents best value while meeting its requirements. This webinar will explore the application of this approach to a multidisciplinary Electric Motor design problem implemented using Flux (EMAG) tools from Altair.

Webinars

Altair 2020 Mechanical Online Meet-Up #1 :ייעול תהליך קדם תכן מכני באמצעות SimSolid

מיט-אפ עם דניאל ז'נו, מהנדס אנליזה וסימולציה מכנית: בהרבה ארגונים העוסקים בתכן מכני קיים צוואר בקבוק הנובע מעומס על מחלקות האנליזה כתוצאה מכך שלמתכנן המכני אין כלים פשוטים מספיק אשר יאפשרו לו לשפר את תכנונו הראשוני. אלטאר ישראל מציגה כלי חדשני הנקרא SimSolid, שאינו מצריך ידע מקדים בתחום האלמנטים הסופיים, ומיועד בעיקר למתכננים המכנים אך גם אנליסטים ימצאו בו שימושיות גבוהה. מטרתו של כלי זה הוא לצמצם את מס' האיטרציות בין המתכנן לאנליסט. כלי זה מספק סביבת עבודה המאפשרת את הגדרת אנליזות שונות (סטטיות, מודליות, דינמיות ועוד) בצורה מהירה מאוד, מאפשר להתמודד בקלות עם הגדרת מגעים וברגים (אין צורך להסירם מה-CAD) ללא צורך בפישוטי גיאומטריה ורישות.

Webinars

Altair Inspire Studio - Design Tables

The latest release of Altair Inspire Studio introduces a new, quick, and easy way to explore design variations. Create design iterations on the fly using a design table. Quickly modify and set thresholds for the various parameters of a model, without having to dig through construction history. The entire model, including the design variables, can be exported to Altair HyperStudy to explore and evaluate different design alternatives.

Training Materials

Altair Inspire Studio - Manufacturing Drawings

The latest release of Altair Inspire Studio introduces a powerful set of capabilities to create detailed 2D drawings of complex 3D models and assemblies from multiple perspectives. Functionalities include one-click view creation, section and detail views, linear, angular, radial, and ordinate dimensions, as well as annotations. Once completed, drawings can be easily exported and printed.

Training Materials

From Know How to Know Why! - Digital Twin Design Process opening new horizons for Investment Casting

Development based on experience often means that you know what happens, but you don‘t know why! The use of Digital Twins in development helps convert empirical knowledge into physical. This creates a valid basis for optimization and caters the need for rising performance, lightweight or cost requirements.
Watch the webinar recording "From Know How to Know Why!" - Digital Twin Design Process opening new horizons for Investment Casting presented jointly with Feinguss Blank, one of the leading investment casting foundries in Europe and the EICF.
In this webinar recording you will learn how Feinguss Blank applies smart cast processes to address development challenges. The presentation will:

  • demonstrate the application of simulation-driven design and additive manufacturing to drive next generation lightweight designs through an investment casting process.
  • show an integrated workflow on simulation-driven-design and manufacturability, to obtain lightweight parts in a single environment.
  • feature how to apply this digital twin platform for investment casting, sand-casting and within additive manufacturing or hybrid manufacturing processes.

Webinars

Compute Beam Properties and 3D Stresses of Advanced Composite Structures

VABS offers an unprecedented combination of efficiency and accuracy for composite beam modeling. Saving orders of magnitude in computing time without a loss of accuracy, engineers can consider more design options and arrive at the best solution more quickly in order to accelerate time to market while reducing costs. VABS is a powerful tool for modeling composite helicopter and wind turbine rotor blades, as well as other slender composite structures, like propellers, landing gear, high-aspect ratio wings, composite tubes, and more. The tool is capable of rigorously reducing an original 3D slender solid with complex cross-sections into simple engineering beam models.

Webinars

How To Achieve Optimized Trading Analytics

In this webinar, we discuss the benefits of analyzing intraday trading risk and performance, the downsides of waiting for end-of-day reports, and the challenges associated with building and using risk compliance dashboards that traders and compliance managers can use effectively to inform trading decisions. We will also demonstrate methods for code-free development of sophisticated Real-Time analytics systems that can be customized to fit the unique requirements of a firm, desk, or trader.

Webinars

Simulation-Driven Design for Additive Manufacturing

This webinar will take you through the concept and roadmap phase, all the way to the manufacturing process - all within Altair Inspire and Inspire Print 3D, a revolutionary generative design and 3D printing simulation environment that solves real world production challenges. Learn how to rapidly visualize production defects, rectify problems to avoid downstream production issues, save product weight, reduce material consumption and cost all through the use of intelligent complementary design technologies.

Webinars

Rapidly Improve Your Product's Design Using Altair Inspire with SimSolid Integration

Inspire's award winning user experience for geometry creation and modification can be learned in just a few hours, and delivers dependable Altair solver power. Structural analysis with SimSolid's speed and accuracy - as independently validated by NAFEMS - provides the ability to analyze large assemblies and complex parts.

Training Materials, Use Cases

Inspire 2019 Introduction

In this course, you will have the opportunity to learn about the Inspire 2019 interface along with tools and workflows contained within Inspire. Modules contained within the course provide detailed descriptions of the tools and workflows within Inspire. You will also have the opportunity to watch and perform hands-on exercises within each module.

Training Materials

Accelerate Decision Making with GPUs

Harnessing the computational capabilities of the graphics processing unit (GPU) is one of the cornerstones of Altair's mission to empower its customers. First and foremost, utilizing GPUs to accelerate numerical simulation delivers significant increases in speed and therefore, throughput. That means more opportunities to explore and fine-tune designs, faster decision-making based on more accurate results, and consequently the prospect of considerable reductions in time to market. In addition, creativity is enhanced, with more vivid, realistic and accurate rendering and visualization put within easier reach.

Product Overview Videos

Generative Design Gallery

Watch the video to learn how Altair enables designs for production, moving additive manufacturing from an advanced capability to a production capacity with the power of simulation.

Videos

Engineer's Guide to Developing an Additive Manufacturing Strategy

This guide walks you through the decision-making process of taking additive manufacturing to production, answering some of the most important questions related to taking additive manufacturing to production

White Papers

Inspire Studio How-To Series: Designing a Measuring Cup

In this Inspire Studio How-to Series we'll be designing a measuring cup. Each video shows a different step in the design process.

Training Materials, Use Cases

Inspire Studio: Designing a Measuring Cup, Part 1

In this episode of the Inspire Studio How-to Series, we'll be designing a measuring cup, starting from creating the proper bounding box and importing an image plane for reference. Learn more and get a free trial license at altair.com/inspire-studio

Training Materials, Use Cases

Inspire Studio: Designing a Measuring Cup, Part 2

In this episode of the Inspire Studio How-to Series, we keep designing a measuring cup, making a few quick edits and learning how to use tools like sweep, patch, trim, and more. Learn more and get a free trial license at altair.com/inspire-studio.

Training Materials, Use Cases

Inspire Studio: Designing a Measuring Cup, Part 3

In this third episode of designing a measuring cup, we focus on shelling the main body, use lattice to quickly morph the entire shape, and create a handle in very few clicks. Learn more and get a free trial license at altair.com/inspire-studio.

Training Materials, Use Cases

Inspire Studio: Designing a Measuring Cup, Part 4

In the fourth episode of designing a measuring cup, we complete the shape adding rounds, seam lines, and getting ready to render the final product. Learn more and get a free trial license at altair.com/inspire-studio.

Training Materials, Use Cases

Inspire Studio: Designing a Measuring Cup, Part 5

In the fifth and last episode of designing a measuring cup series, we finalize the design and create some photorealist renderings of the product, selecting and customizing materials from the library and editing the environment. Learn more and get a free trial license at altair.com/inspire-studio.

Training Materials, Use Cases

Fabric & Altair SimSolid

Fabric, the robotic micro-fulfillment centers Company, Leav Oz-Ari, discuss the challenges its engineering team meet and how the move to Altair SimSolid has cut its simulation time from hours to a just few minutes.

Customer Stories

Inspire Studio How-to Series: Sweep and Loft

A short clip showing how easy is to create smooth and continuous NURBS sweep and loft surfaces in Inspire Studio. Learn more and get a free trial license at altair.com/inspire-studio.

Training Materials

Inspire Print3D Product Overview

Altair Inspire Print3D is an additive manufacturing (AM) product development and process simulation solution that enables teams to enhance part quality and minimize lead time and AM costs by reducing material usage, print time and post-processing. It enables Design for Additive Manufacturing (DfAM), providing a fast and accurate toolset for the design and process simulation of selective laser melting (SLM) parts.

Product Overview Videos

Altair's Vision for Conceptual Design in Automotive

Imagine being able to bridge the gap between aerodynamics and the design studio to understand the performance of vehicle design ideas as early as the sketch pad, using the skills and resources you already have in-house. In this two-minute video Paul Steward discusses Altair’s vision for collaboration between the design studio and aerodynamics.

Videos

Altair Inspire Cast – Filters for Gravity Casting

Filter is one of the crucial components of filling system in Castings used for multiple purpose as: • Maintain metal flow at gate. • Avoid turbulent behavior of liquid metal during filling. • Retain impurities, foam and slag from the metal. • To avoid sudden impact of metal in the cavity due to head height.

Tips & Tricks

Altair Model-Based Development Customer Stories from 2019 Global ATC

These success stories illustrate how customers are leveraging Altair's Math & Systems technology for Model-Based Development to develop better products, faster. Simulations involve 3D, 1D, and/or 0D modeling approaches based on the integrated use of Altair MotionSolve™, Altair Activate™, and/or Altair Compose™.

Presentations, Videos

Altair Inspire Print3D Datasheet

Altair Inspire Print3D is an additive manufacturing (AM) product development and process simulation solution that enables teams to enhance part quality and minimize lead time and AM costs by reducing material usage, print time and post-processing. It provides a fast and accurate toolset for the design and process simulation of selective laser melting (SLM) parts.

Brochures & Datasheets

Altair Inspire Studio Product Overview

Altair Inspire Studio is the new solution for innovative designers, architects, and digital artists to create, evaluate and visualize designs faster than ever before. With unrivaled flexibility and precision, its unique construction history feature along with multiple modeling techniques empowers users throughout the creative process.

Videos

Ideate, Design and Manufacture a 3D-printed Pen

A short workflow video illustrating the journey of a design idea, from the initial sketches to additive manufacturing, utilizing Altair Inspire Studio and Print3D. The final metal 3D-printing of the pen has been done in collaboration with SLM Solutions.

Use Cases, Videos

Inspire Print3D - Getting Started

A course to help users get started using Inspire Print3D including an interface tour and workflow training/videos.

Getting Started

Transformative Flight Transportation: Challenges Become Opportunities

Advances in energy storage, motor efficiency, and flight control systems have us on the potential cusp of a revolution in air mobility. This comes at a time when many traditional transportation infrastructures are saturated and new modes of mobility are desperately needed. The presentation will provide an overview of recent developments in urban- and extended-air-mobility and discuss the hurdles that must be overcome, not only technical obstacles but also challenges in regulations, societal acceptance, and business. It will provide context with an overview of our own technical challenges and successes, from the imminent Transition® to the aspirational TF-X.

Presentations

Altair Activate Key Capabilities

Playlist highlighting the key capabilities of Altair Activate

Videos

Inspire Studio Introduction

In this course you will have the opportunity to learn about Inspire Studio Modules contained within the course provide detailed descriptions of the tools and workflows within Inspire Studio. You will also have the opportunity to watch demonstrations and perform hands on exercises throughout the modules.

Training Materials

Solid Modeling of a Mechanical Part

A short workflow illustrating the power of solid modeling and editing in Inspire Studio, applied to a junction pipe with flanges.

Videos

Create and Control NURBS Curves & Surfaces

Utilize Non-uniform Rational B-Splines (NURBS) curves and surfaces to accurately represent even the most complex shapes with flexibility and precision.

Videos

Inspire Motion 2019

In this course you will have the opportunity to learn about Inspire Motion. Modules contained within the course provide detailed descriptions of the tools and workflows within Inspire Motion. You will also have the opportunity to watch and perform hands on exercises.

Training Materials

Use Freehand Sketches to Design a Chair with Inspire Studio

This Inspire Studio workflow video shows how freehand sketches can be easily imported in the software and used as the starting point to design a chair.

Videos

Constraint-based Technical Sketching in Inspire Studio

This Inspire Studio workflow video shows how 2D technical sketches can be leveraged to design parametric parts in a chair design.

Videos

Use PolyNURBS for Rapid Styling of a Vehicle

This Inspire Studio workflow video shows how PolyNURBS technology can be used to easily and rapidly generate the initial body style of a vehicle.

Videos

Construction History in Inspire Studio

This Inspire Studio Workflow video illustrates an example of how construction history can be leveraged to quickly apply modifications to an existent model, like changing the number of spokes in a bike wheel without rebuilding the model.

Videos

Sensorless AC Motor Control

Webinar from Prof. Dr. D.W.J. Pulle

Webinars

Altair Inspire Studio Datasheet

Altair Inspire Studio is a new software solution that enables designers, architects, and digital artists to create, evaluate and visualize design ideas faster than ever before.

Features Lists, Technical Papers

Multi-Disciplinary Evaluation Of Vehicle Platooning Scenarios

Presenter: Christian Kehrer, Business Development Manager, Altair

This presentation discusses the multi-disciplinary evaluation of truck platooning, with the lead truck sending out acceleration, braking and steering signals for the following trucks to react accordingly. The benefits address safety requirements, fuel savings, traffic capacity and convenience. The presentation demonstrates why platooning requires a holistic approach in the sense of connecting different modeling and simulation methods for a virtual evaluation of this system of systems.

Presentations, Videos

Exoskeleton Modeling Using MotionSolve & Activate

Presenter: Nino Michniok, Mechanical Engineering Student, University of Kaiserslautern

The first part of the presentation shows the detailed process of building the multibody system of an actuated exoskeleton in MotionView/MotionSolve (MV/MS). The required movements are transferred to the corresponding joints by “Motions”. By this the exoskeleton can Stand Up, Walk diagonally across the floor and Sit Down. In the second part the “Motions” in MV/MS are replaced by controllers (position control) whichdeliver a certain torque to actuate the exoskeleton. The main topic here is the implementation of the co-simulation between Activate and MV/MS. In the end the presentation gives a quick outlook of similar works at the University of Applied Sciences Kaiserslautern in Germany.

Presentations, Videos

Deep Reinforcement Learning for Robotic Controls

Presenter: Dario Mangoni on behalf of Alessandro Tasora, Engineering Professor and Digital Dynamics Lab Leader, University of Parma

This presentation address the use of the Proximal Policy Optimization (PPO) deep reinforcement learning algorithm to train a Neural Network to control a robotic walker and a robotic arm in simulation. The Neural Network is trained to control the torque setpoints of motors in order to achieve an optimal goal.

Presentations, Videos

Vehicle Concept Design using Ride & Comfort Requirements for Truck & Trailer System Dynamics

Presenter: Kaustubh Deshpande, Chassis Engineer, Nikola Motor Company

This presentation describes Nikola Motor’s progression of design maturity from 1D CAE to 3D CAD/CAE for chassis system engineering work on their electric trucks. This progression spans from Voice of Customer to Functional Requirements to Functional Deployment to Structural Deployment. Nikola Motor starts with a ‘First Principles’ model of their truck/trailer vehicle dynamics, then they perform system modeling & simulation with Altair Activate using quarter- and half-truck/trailer models. Block diagrams are created using both signal-based blocks and physical-based blocks (with Modelica). Through this methodical process, Nikola Motor is able to derive more and better insight earlier in their development process regarding important vehicle characteristics for their trucks – ranging from ‘yaw rate of the tractor for loaded vs. unloaded trailer’ to ‘full-trailer load distribution sensitivity due to fifth wheel location’. Work is in-progress to tighten the connection between their 1D CAE simulations in Altair Activate™ and their 3D CAE multi-body dynamics simulations.

Presentations, Videos

Real-Time Simulator of a Mobile Crane

Presenter: Arnold Free, Chief Innovation Officer and Co-Founder, CM Labs

Mechatronic systems and off-highway equipment design is rapidly evolving. With advanced control features, operator-assistance systems, and even full autonomy on the horizon, engineers are building complex systems simulation models to better understand their smart machines. Through the use of interactive and immersive VR software, systems models can be derived from high-fidelity engineering simulations and used for operator-in-the-loop, HIL, and SIL testing. Interactive virtual prototypes allow for human-factors test and measuring system performance in hyper-realistic virtual worksites. Simulation is also being used for AI based perception and motion planning in autonomous systems. Sales and marketing departments are now using interactive simulations and visualization to demonstrate products. The value of simulation is expanding rapidly in OEMs. CM Labs Simulations has recently partnered with Altair to bring together engineering simulation and interactive real-time systems models to perform all of the above. Validated multibody systems dynamics models from Altair MotionSolve can be used to build interactive models in Vortex Studio and combined with advanced real-time 3d graphics to create immersive live simulations with human interaction. With real-time simulation, it is also possible to connect to interactive control models and system level multidisciplinary simulations with Altair Activate. The presentation uses a mobile crane model as an example. It will demonstrate the process of translating the engineering models to real-time, creating realistic working scenarios and deploying in immersive simulators for operator in-the-loop testing and system demonstration.

Presentations, Videos

Quadcopters: From System Modeling to Real-Time Simulator

Presenter: John Straetmans, Computer Engineering Student, University of Michigan

This project attempts to build an accurate real-time (RT) drone simulator through the full integration of a 1D functional model of a drone created in Altair Activate®, along with its corresponding geometry, into Unreal Engine via the Functional Mock-up Interface (FMI) standard. Then, VR, peripheral controllers, and other functionalities were added to the representation. This task was accomplished by modifying the Altair RT Vehicle Package, making it able to handle not just vehicles, but any system model located in an FMU for co-simulation, in this case a quadcopter model. Once the FMU containing the Altair Activate® drone model was successfully loaded into Unreal Engine, the tools provided by the application allow additional features to be added, such as VR support. By implementing an FMU, together with its geometry, into Unreal Engine, we can visually analyze the dynamics of the system to further verify the drone model and its performance. In the future, this integration process should be facilitated to automatically load any FMU following just a few steps.

Presentations, Videos

Modelica Library for Real-Time Car Simulator

Presenter: Dario Mangoni, Engineering Professor, University of Parma

In the modern car industry, the advent of hybrid and electric vehicle systems is driving radical changes in the car electronics and software, demanding more and more advanced controlling techniques. Self-stopping, self-starting, ultimately self-driving cars are nowadays possible, because of the multitude of sensors, controller units and actuators making the vehicles “smart”. To simplify and make the interaction between the user and the machine more and more intuitive and user-friendly, a much broader and deeper investigation of different use scenario combined with the human interaction and intervention is critical. In this context, higher-detailed vehicle models are required to provide a valid prototyping tool which can be reliably used to test innovative controlling strategies, such as testing with the Man-In-the-Loop. The Car Real-Time Modelica library proposed here aims at providing a highly valuable tool for the vehicle control system design and test. The key competitive advantages in this approach are in the Maple model-based compiler for supporting high-level of details modeling; the adoption of the Modelica language which allows a transparent and physical approach to the modeling activities and finally the Activate platform which offers real-time capabilities within an environment meant for the signal-based control design. To graphically validate the library results, a visualization framework for realistic real-time simulations that assures high-fidelity scenario in which to test user experience was also realized.

Presentations, Videos

Multi-body Enhancements & Customer Successes

Presenter: Rajiv Rampalli, Sr VP in HyperWorks Core Development team, Altair

Altair’s products for multi-body system simulation (MBS) – MotionView, MotionSolve, and Inspire Motion – form a key component of multi-disciplinary system simulations. In this presentation, we will look back on several achievements this year, in the form of customer successes as well as recent enhancements to these products which significantly extend the depth and breadth of capabilities. Some of these application examples also involve connections from MBS to other Altair technology or to 3rd-party technology such as to Altair OptiStruct (for flexible bodies and light-weighting) and Altair Activate (for hydraulics) and EDEM (for discrete element modeling of bulk materials).

Presentations, Videos

System Simulation for HVAC

Presenter: Christian Kehrer, Altair [on behalf of Oliver Höfert, Simulation Engineer at Kampmann]

The increasing virtualization of engineering methods is inevitable. This also holds true for the design of systems that take care for the thermal well-being of humans, e.g. in buildings. If it comes to simulation of so-called HVAC (heating, ventilation, air conditioning) systems, very often high fidelity approaches like CFD are connected to it. In contrary, this contribution illustrates a 1D modeling approach of a heat exchanger in use of Altair Activate. The presentation explains the implementation of the NTU (Number of Transfer Units) method in a system simulation environment. This includes a short description of the approach itself as well as its current limits. Based on the implementation of a single cell, differing network configurations for the evaluation of use cases of varying complexity will be shown.

Presentations, Videos

ROMs For Battery Cooling Systems

Presenter: Stefano Benanti, R&D materials engineer, Hutchinson

Battery cooling (BC) systems are frequently composed of several parallel branches, each leading to and away from a series of cooling plates. As a correct flow distribution in each branch and overall pressure drop are a key requirement from every customer, numerical computation is extremely important from the first stages of each project: the number of components and their dimensions have a relevant impact on the total cost and it is thus necessary to quickly provide results already in the Request for Quotation (RFQ) phase.The 3D computation of such cases, albeit feasible, takes a relevant amount of time and makes it more costly (both in terms of computational power and of necessary software licenses) to quickly provide results. The goal is then to develop a quicker method to provide results and allow for the necessary optimization cycles. Altair Activate® was chosen by Hutchinson to develop a library of ROMs representing different circuit components through which is possible to create 1D models able to respond quickly and precisely to such demands.

Presentations, Videos

Integrated Systems Simulation from Requirements

Ed Wettlaufer, Technical Manager Mechatronics Group, Altair [on behalf of NAVAIR]

Government solicitations for proposals, or RFPs, for aircraft and airborne systems require preliminary designs with enough fidelity to accurately predict performance, in order to prove the design's ability to meet the Governments performance requirements. Modern high-performance computing provides the leverage to execute previously expensive analyses in areas such as computational fluid dynamics. The results of these high order analyses can be used to populate parameters in 1D systems models which can be easily coupled to medium order models from other disciplines. These capabilities allow the design engineer to rapidly iterate to levels of model maturity and accuracy not achievable years ago, resulting in high levels of confidence in the designs performance predictions in unprecedented time. Moving forward, Altair engineers will employ Multiphysics and co-simulation to execute the Engineering and Manufacturing Development phase (EMD) for one subsystem of the preliminary design developed in the afore mentioned pre-acquisition phase.

Presentations, Videos

Multi-Fidelity E-Motor Drive Solution

Presenters: Ulrich Marl, Key Account Manager for Electric Vehicle Motor-Feedback Systems, Lenord+Bauer & Andy Dyer, MBD Sr Technical Specialist, Altair

This presentation shows a modeling process to quantify the position/speed sensor (e.g, encoder) effects on an e-motor, and corresponding control system for a concept traction motor similar to the Nissan Leaf. The integrated solution of the e-drive is carried in Altair Activate as a system builder, using other Altair solutions e-motor solutions in FluxMotor and Flux to generate data for the e-motor itself, as well as the optimal current values for the Field-Oriented Contoller. The inverter is driven with efficient space vector pulse width modulation. The integrated solution also supports different levels of modeling fidelity for the system components, for example for the e-motor where either direct co-simulation with Flux for detailed finite element analysis or a reduced order model (ROM) using look-up tables. In this way, sensor design parameters can be evaluated within an accurate system of the e-drive to improve performance and efficiency.

Presentations, Videos

Solving Challenges in Electric Motor Design

Presenter: Berker Bilgin, Assistant Professor of Engineering (ECE) at McMaster University and co-founder of Enedym Inc.

Electric motors in general, are made of certain parts, such as the stator, rotor, coils and magnets, and mechanical parts. These parts might look simple and bulky from the outside, however, the highly interrelated relationship between the geometry of these parts, characteristics of materials, and the way the current is controlled, defines the cost, size, efficiency, performance, and lifetime of the motor. In electric motor design, multidisciplinary aspects are highly interrelated. The effect of various parameters on the electromagnetic, thermal, and structural performance should be investigated together to come up with an optimized design. This is possible by developing the platforms where the multidisciplinary aspects are modeled in a software environment, as we are doing with Altair software.

Presentations, Videos

Altair MBD: Celebrating Accomplishments, What's Next

Presenter: Michael Hoffmann, Sr Vice President of Math & Systems, Altair

In this presentation, Michael Hoffmann, Sr Vice President, shares the company’s vision & strategy for Altair’s Math & Systems tools for Model-Based Development – based on providing an open platform tightly connecting 0D to 1D to 3D modeling & simulation. At different stages of their product development cycles, engineers can model and simulate their increasingly complex products as multi-disciplinary systems by using equations, block diagrams, and/or 3D CAD geometry. His scope includes Altair Compose™, Altair Activate™, Altair Embed™, and Altair MotionSolve™ as well as the multi-body motion capabilities in Altair Inspire™. He also spotlights several recent success stories about customers who have used these technologies to drive innovation through simulation.

Presentations, Videos

Inspire Studio - Getting Started

Overview of Tool Ribbon, Tool-belt, World Browser, Preferences, and Help.

Getting Started, Training Materials, Videos

Heavy Equipment Simulations: Multi-body, Hydraulics and DEM

Presenter: Ronald Kett, Technical Specialist, Altair

For a Stewart-Gough-Platform (Hexapod), various software tools were used to study and design highly dynamic hydraulic drives together with an overall system control. Calculation of Eigenfrequencies, control design and comparison, hydraulic system design, and overall simulation control were done in Altair Activate, the mechanics of the Stewart-Gough-Platform was taken from a CAD model into Altair Inspire Motion. The co-simulation between control + hydraulics and mechanics was performed using Activate and Altair MotionSolve. Altair HyperView and HyperGraph were used to analyze and visualize the results. With the highly integrated solutions, the results could be achieved within a very short time. The different types of models (linear/simplified/full mechanics/hydraulics) made it possible to start with fast development cycles and finally achieve reliable results.

Presentations, Videos

Internal Noise Simulation/Emulation

Presenters: Rafael Morais Cunha, CAE Engineer in NVH, FCA Group & Frederico Luiz de Carvalho Moura, NVH CAE Leader, FCA Group

To make the driving experience more comfortable for passengers inside a vehicle compartment, in an increasingly shorter development cycle, predictive methods for the acoustic response characterization are used by vehicle engineering teams. The main purpose is to estimate the sound field in the car cabin. The FCA NVH team identified in Altair tools an excellent opportunity to develop a complete solution for acoustics simulation. Supported by the Altair technical team, new methodology was created to convert frequency domain analysis into actual sound waves. This method was used to study the NVH steady-state acoustic performances. And development is in progress to simulate an acoustic environment to reproduce all vehicle noises in operational condition. Using this methodology, it’s possible to virtually understand the acoustic behavior of vehicles, helping to make decisions in early design stages which could save design cost, time and also improve the driving experience for passengers.

Presentations, Videos

Inspire Studio - Workspace

Overview of Pan, Rotate, Zoom, Navi-Cube, Camera Setup/Editing, Modeling windows, and View Modes.

Getting Started, Videos

eBook: Math, Scripting, Data Analysis & Visualization with Altair Compose

This study guide aims to provide a fundamental introduction into "Math, Scripting, Data Analysis & Visualization" with Compose.

eBooks

eBook: Learn Modeling of Elastoplastic Materials with Altair Compose

The idea behind this guide is to compute the stress state of a material with given strain history data.

eBooks, Training Materials

eBook: Simulation Revolution with Altair SimSolid

With this eBook, we want to introduce you to a kind of revolutionary simulation method. In these days we hear many buzzwords like disruptive, innovative, novel and so on.

eBooks

Inspire Studio - Modeling

Overview of Creation Mode, Edit Mode, Guide Bar, and Exit tool.

Getting Started, Training Materials, Videos

Inspire Render - Rendering

Overview of Materials, Environments, and Darkroom.

Getting Started

Altair Embed Digital Power Intro

Introduction playlist to Altair Embed digital power

Training Materials

Buck Converter Series

Playlist on Buck Converters with Altair Embed

Training Materials

PMSM Series

Altair Embed playlist-PMSM

Training Materials

Controlling LED's Playlist

Playlist on controlling LED's with Altair Embed

Training Materials

Embed Plot Blocks Series

Playlist on Plot Blocks with Embed

Training Materials

Delays, Counters, & Discrete Integrators Playlist

Playlist on delays, counters, & discrete integrator with Altair Embed

Training Materials

Fixed Point Series

Fixed point playlist with Altair Embed

Training Materials

SimSolid Drives Down Analysis Time at Don-Bur

Truck trailer manufacturer, Don-Bur, discuss the challenges its engineering team was having with simulation in SolidWorks, and how a move to SimSolid has cut its simulation time from hours to a just few minutes.

Video Testimonials

Signal-Based Modeling Playlist

A playlist on signal-based modeling

Training Materials

Altair Embed Arduino Series

Embed playlist on Arduino

Training Materials

Embed Drone Control Series

Playlist on Altair Embed-Drone control

Training Materials

Altair Embed - Salient PM Motor Control Series

Playlist on Altair Embed Salient motor control

Training Materials

Introduction to Humanetics FE Dummy Models

An introductory webinar to Humanetics Finite Element (FE) Dummy Models, available through the Altair Partner Alliance. FE Dummy Models is a large suite of highly detailed and validated finite element crash dummy models to virtually simulate the behavior of the Anthropomorphic Test Dummies used in crash testing to evaluate the human injuries. Finite Element Analysis (FEA) has been the trend in virtual crash design over the last two decades. The predictive capabilities of FEA allow engineers to fully analyze a crash event in a virtual environment. This potentially saves significant costs by better understanding vehicle and restraint performance upfront, and therefore limiting the number of physical tests that need to be executed and contributing significantly to the improvement of safety in the vehicles. Since 1995, Humanetics has developed a large suite of highly detailed and validated finite element crash dummy models to compliment physical product testing; these models are available in the codes most commonly used for crash simulation, including Altair’s RADIOSS.

Webinars

Altair Embed - Unit Delay, Pulse Counter, and Discrete Integrator

Use of the Unit Delay, modeling a pulse counter, and modeling a discrete backwards rectangular integrator.

Training Materials

Altair Embed - Discrete Reset Integrator, Merge, & CrossDetect Blocks

Understanding the Merge and CrossDetect blocks, adding an Embed model to the Embed MenuBar, modeling a discrete reset integrator.

Training Materials

Altair Embed - Fixed Point - Fundamentals Part 1

Description and use of fixed point blocksets, block properties, blockset configuration tool and displaying fixed point overflow messages and watermarks.

Training Materials

Altair Embed - Fixed Point - Fundamentals Part 2

Application of fixed point autoscale feature and attributes of automatically generated fixed point C-code

Training Materials

Altair Embed - Fixed Point - Filters

Use of the transfer function block and filter design option to design, discretize and implement a second order low pass filter. Adjusting the discrete stepsize and fixed point format for acceptable performance are covered.

Training Materials

Altair Embed - Controlling LEDs - Basics

Blink the red LED on a Texas Instruments F28069M LaunchPad board at 0.5Hz. The model is expanded to blink the red and blue LEDs alternately at 0.5 Hz and then at 10Hz.

Training Materials

Altair Embed - Controlling LEDs - Frequency Controlled

Example of host-to-target communication to blink the red LED on the target Texas Instrument F28069M LaunchPad Development Kit using an Embed slider block.

Training Materials

Altair Embed - Controlling LEDs - Frequency Controlled With "On Time" Measurement

Host-to/from-target communication to blink the red LED on the Target Texas Instrument F28069M LaunchPad Development Kit

Training Materials

Altair Embed - Compound Blocks - Basics

Create compound blocks to add levels to your model; navigate through your model; add/remove compound block connector pins; use compound block dialog constants and dialog windows; access and use built in variables

Training Materials

Altair Embed - Compound Blocks - Advanced

Discussion of two compound block features; Enabled Execution and Local Time Step. Additionally, the Local Time Step feature is applied to implement the block diagram equivalent of a "For" loop to iteratively solve a nonlinear implicit equation.

Training Materials

Altair Embed - Oscilloscope Display Using Monitor Buffer

High speed data collection using the EMBED Monitor Buffer Read and Write blocks, using the plot block to display Monitor Buffer data, displaying the % CPU usage using the Target Interface Block, and controlling the Target update time.

Training Materials

Altair Embed - Plot & Buffer Blocks

Creating vectors using the Embed “buffer” block, and configuring and using the “plot” block to display “buffer” data.

Training Materials

Altair Embed - Digital Power Buck Converter Control

Voltage Mode Control

Training Materials

Altair Embed - Texas Instruments CCS Software Installation

Step by Step instructions to install the Texas Instruments Code Composer Studio and Uniflash software on your computer.

Training Materials

Altair Embed - Furuta Inverted Pendulum Control

Apply the Model -Based Development process to the design, test, and HIL testing of a swing up and balance controller for the Furuta inverted rotary pendulum.

Training Materials

Altair Embed - Add a Model to the Embed Menubar

A binary hysteresis model is developed and simulated. The model is added to the Embed Menubar under a new menu named MyModels.

Training Materials

Altair Embed - Encoders

Configure and read a US Digital S4T 4 wire quadrature incremental encoder connected to a Texas Instrument F28069M LaunchPad board.

Training Materials

Simulation-Driven Design of Sheet-Metal Components

A good Design is not complete unless it meets desired performance and qualifies for efficient manufacturing. Design of sheet-metal components demand the following, From a Design perspective - if sheet-metal can be used for intended design, their sizing & shape, choice of material, weight and cost. From Manufacturability perspective - manufacturing feasibility of the designed shape, allowable thinning and wrinkling limits, addressing process constrains and importantly forming feasibility. Leveraging Simulation to drive the design as it unfolds at the concept generation stage, helps design engineers to accrue downstream benefits upfront.

Webinars

PMSM - Open Loop Voltage Control Simulation

Short introduction to the theory of open loop voltage control of a PMSM

Training Materials

PMSM - Open Loop Voltage Control HIL

Hardware Used: TI LaunchXL-F28069M, BoostXL-DRV8301, Teknic M2310

Training Materials

PMSM - Open Loop Current Control Simulation

Short introduction to the theory of open loop current control of a PMSM

Training Materials

Altair Embed - Digital Power - Simulation Blockset overview

Brief overview of the simulation blockset of the Digital Power Designer. In this video we look into and analyze a selection of bocks used for simulation (Compensators, PWM simulation, Voltage Mode Control simulation, Buck Converter).

Training Materials

Altair Embed - Digital Power - Coefficient Conversion

Select/tune the coefficients of a PID compensator. Users can calculate the digital coefficients from the analog component values or can tune the coefficients on the fly.

Training Materials

Altair Embed - Digital Power - Model Based Frequency Response Analysis

Details of the new block of the Digital Power Designer which lets user do a frequency response analysis.

Training Materials

Altair Embed - Digital Power - Code Generable

Simulate blocks of the Digital Power Designer which can be later used for code generation to download to a microcontroller. These blocks can be both simulated and used for code generation without any alterations.

Training Materials

Altair Embed - Buck Converters - Simulation

Simulation of the control system in order to analyze the response of the buck converter in voltage mode control. The microcontroller peripherals which are needed are simulated using the peripheral simulation blocks of the Digital Power Designer.

Training Materials

Altair Embed - Buck Converters - Compensator Coefficient Tuning

The buck converter is simulated with the coeffiecients of the compensator being the inputs. This gives us the opportunity to better tune the coefficients based on the response of the converter.

Training Materials

Altair Embed - Buck Converters - Open Loop

We take the first step to control the actual converter. We run a hardware in the loop diagram in open loop.

Training Materials

Altair Embed - Buck Converters - Closed Loop Model Design and Compilation

We look into the design of the model for closed loop control of the buck converter and look into the compilation of the model with just 3 clicks.

Training Materials

Altair Embed - Buck Converters - Closed Loop Debugging (HIL) and Flashing

Last part is running the closed loop control algorithm in hardware in the loop for validation. After validation we can revert to the design diagram and in just one step create a binary file that can be flashed to the controller.

Training Materials

Altair Embed - PMSM - Open Loop Current Control HIL

Hardware Used: TI LaunchXL-F28069M, BoostXL-DRV8301, Teknic M2310

Training Materials

Altair Embed - PMSM - Field Oriented Control HIL

Hardware Used: TI LaunchXL-F28069M, BoostXL-DRV8301, Teknic M2310

Training Materials

Altair Embed - PMSM - Field Oriented Control Simulation

Short introduction to the theory of closed loop field oriented control of a PMSM

Training Materials

Altair Embed - PMSM - Motor Identification for InstaSPIN FOC

InstaSPIN: Motor Control solution from Texas Instruments.

Training Materials

Altair Embed - PMSM - Sensorless Field Oriented Control HIL

Employing TI's FAST (Flux, Angle, Speed, and Torque) observer

Training Materials

Altair Embed - PMSM - Overview

Introduction of Prof. Duco Pulle and overview of the Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM) lab examples

Training Materials

Altair Embed Arduino - Dimming an LED in less than one minute

Introduction to pulse width modulation (PWM) and its use for dimming an LED

Training Materials

Altair Embed Arduino - Dimming an LED

Introduction to PWM and its use for dimming an LED

Training Materials

Altair Embed Arduino - Push Button Control

Introduction to State Charts

Training Materials

Altair Embed Arduino - Control the color of an LED using Potentiometers

Hardware used: 3x 10kΩ Potentiometers 4x 220Ω Resistors 1x RGB LED 1x Arduino 1x Breadboard

Training Materials

Altair Embed Arduino - Algorithm Validation using the Serial UART

Validating the algorithm for controlling the color of an LED

Training Materials

Altair Embed DC Motor Current Control

Prof. Duco Pulle introduces current control of a DC Motor using a Linear Actuator

Training Materials

Altair Embed Drone Control - Theory

Prof. Duco Pulle takes us through the theory of controlling a drone DC motor

Training Materials

Altair Embed Drone Control - HIL Setup

Prof. Duco Pulle explains and sets up the diagram for Hardware in the Loop control of a drone DC motor

Training Materials

Altair Embed - Drone Control - HIL Run

Prof. Duco Pulle controls a drone DC motor in an HIL diagram

Training Materials

Altair Embed - Salient PM Motor - Theory

Prof. Duco Pulle takes us through the theory of controlling a salient PM motor

Training Materials

Altair Embed - Salient PM Motor - Code Generation & HIL

Prof. Duco Pulle shows code generation and Hardware in the Loop control of a salient PM motor

Training Materials

Generative Design and Topology Optimization Report

This special report by engineering.com covers two of the most talked-about trends in the product design community today: Generative Design and Topology Optimization. These simulation techniques allow customers to design lightweight and performative parts using a simulation-driven design approach.

Technical Papers, Use Cases

Altair Activate DC-Motor

A DC motor comprised of mechanical and electrical subsystems

Training Materials

Altair Activate Double DC-Motor with belt

Two DC motors used to drive a belt

Training Materials

Altair Activate Two DC motors applied to clutch

Two DC motors applied to a clutch plate

Training Materials

Altair Activate Notch filter

Notch filter used to remove unwanted frequencies (noise) from a signal

Training Materials

Altair Activate Swingup Pendulum

Inverted pendulum by coupling multibody dynamics with controls (through co-simulation of MotionSolve and Activate)

Training Materials

Altair Activate Integrating CarSim via FMI

The Functional Mock-Up Interface is used to interface Activate with CarSim

Training Materials

Altair Activate RLC-circuit with different modeling approaches

Math, signal, and physical based modeling

Training Materials

Altair Activate Requirements Management

Activate Integration with the Systems Engineering Tool XLDyn

Training Materials

Altair Activate Rotational system

A rotational-translational system including damping due to friction

Training Materials

Altair Activate Clutch

A dry-plate clutch used to transmit power from engine to driven wheels

Training Materials

Altair Activate Accelerometer modeling

A mechanical accelerometer using transfer functions

Training Materials

Altair Activate Hoistway Modeling

A highrise building roped hoistway elevator system

Training Materials

eBook: System Dynamics and Controls Using Altair Compose

This eBook is aimed at readers who are approaching "System Dynamics and Control Theory" for the first time or have a basic knowledge of this subject. We will provide the reader all the required theoretical knowledge before moving to the practical examples shown. If you are an expert in these fields, feel free to skip the theoretical explanation and focus on the practical examples solved using Altair Compose.

eBooks, Technical Papers

Altair Compose Interface Tour

Introduction to File Menu, Evaluate Toolbar, Command Window, File/Variable/Project Browser, Property Editor, Help and Tutorials.

Training Materials, Videos

Altair Inspire Load Case Tables

Easily organize and manage all boundary conditions with load case tables

New Features, Videos

Altair Inspire Overhang Shape Controls

Optimal lightweight designs can be defined in Altair Inspire taking in account several constraints for additive and traditional manufacturing processes, including the overhang angle for 3D printed parts.

New Features, Videos

Altair Inspire - Dynamic Motion

Altair Inspire includes a powerful and intuitive environment for investigating system motions of moving parts

Getting Started, Training Materials

Altair Inspire - Fit PolyNURBS

The new Fit PolyNURBS feature allows you to automatically wrap optimization results with PolyNURBS. This option can be found on the optimization Shape Explorer.

New Features, Videos

Altair Inspire - Spot Welds

With Altair Inspire you can easily create spot welds for sheet metal parts design

New Features, Videos

Altair Inspire - Friction in Joints

Friction can now be considered in setting up dynamic motions

New Features, Videos

Altair Inspire - Suppress/Unsuppress Entities

Joints, fasteners, and motion entities (for example, springs or motion contacts) can now be suppressed. This feature is useful for studying the effects of a given entity on system behavior or when debugging a model

New Features, Videos

Altair Inspire Cast Overview Video

Altair Inspire Cast software is a fast, easy, accurate and affordable casting simulation environment focused on creating high quality components with increased profitability through a highly intuitive user experience. It is the only tool that caters to beginners and experts alike, from product designers to foundry engineers.

Product Overview Videos

Altair Embed Connecting to Controller Hardware (Arduino, etc.)

How to generate code from a block diagram and move it onto target microcontroller (MCU) hardware such as an Arduino

Videos

Altair Embed Construct State Diagrams

Push-button control of an Arduino using a state chart and code generation

Videos

Altair Embed Drone DC Motor Control HIL

Hardware in the loop (HIL) testing of a speed controller for a motor used on a drone propeller

Videos

Altair Embed PMSM Sensorless Field Oriented Control HIL

Set parameters to optimize controller performance for permanent magnet synchronous motor (PMSM) without an encoder

Videos

Altair Embed - Rapid Diagram-to-Code

In under 60 seconds, blink an LED connected to an Arduino by rapidly and easily generating code from a block diagram

Videos

Digital Architects

To build a very simple, robust, sustainable roof structure for a prosthesis lab associated with the Centre medico-chirurgical de l'Ulcère de Buruli, which is a hospital in Bouaké, on the Ivory Coast of Africa, the project team used Altair SimSolid, to conduct very fast, full assembly tests, saving time and money, while providing increased flexibility, without compromising accuracy.

Customer Stories

Altair Activate 1D Block Diagram Modeling

Model and simulate systems using one-dimensional (1D) block diagrams

Videos, Webinars

Altair Activate Physical Modeling via Modelica

Construct models using a physical modeling approach with Modelica

Videos, Webinars

Altair Activate Combining 1D Signal and Physical Blocks

Example of simulating a system-of-systems by combining signal-based modeling with physical modeling

Videos, Webinars

Altair Activate Open System Integration via FMI

Leverage the Functional Mock-up Interface to help couple together 3D models with 1D models

Videos, Webinars

Altair Activate 1D/3D Example: Active Suspension

Example of using both 1D models + 3D models together to simulate an Active Suspension system

Videos, Webinars

Altair Activate 0D & 1D Modeling

Example of using either 1D modeling or 0D modeling to simulate a basic electrical circuit system

Videos, Webinars

Altair Compose CAE Test Data

Import various types of CAE or test data for visualization and/or manipulation in Altair Compose

Videos

Altair Compose Curve Fitting

Fit an optimized curve through imported test data with Altair Compose

Videos

Altair Compose System Dynamics

Assess and improve system dynamics with Altair Compose by constructing and solving differential equations, then understand design sensitivities by rapidly changing model parameters

Videos

Altair Compose: Read CAE Data Natively

Leverage data-reader functions built into Altair Compose to make it easy to import and post-process CAE and test data, using any of numerous standard data file formats

Videos

Altair Compose: Coupling with Python

Use Altair Compose with Python to create, execute, and debug scripts and to visualize results. Combine with scripts written in OML to get the best of both worlds.

Videos

Altair Compose: HyperWorks Automation Tool

Calculate margins of safety of fasteners with less segregate tools integrating result, model and math through the HyperWorks bridge to maximize productivity

Videos

Altair Compose Digital Data Compression

Use handy digital signal processing functions to easily compress the data with minimal loss of quality, producing smaller data packets which require less time to transmit from space to ground

Videos

Altair Compose Custom Library Creation

Create and import custom Compose libraries using C/C++ functions to achieve better reliability of processes and efficiency of calculation

Videos

Altair Compose Flutter Data Analysis

Automatically parse and manipulate CAE text output files to avoid manual work with a more appropriate environment for math operations

Videos

Altair Compose Fatigue Damage Evaluation

Evaluate Fatigue damage and life based on the load history applying handy Fatigue methods under high cycle or low cycle

Videos

Altair Compose Auto-Generating Input for FEKO

Automate the generation of antenna array excitations seamlessly performing the necessary calculations, data formatting, and output

Videos

Altair Compose Key Capabilities

Key capabilities for Altair Compose

Videos

Altair Compose Simulating a Solar Eclipse

Flexibly model astronomic events like eclipses and planetary transits performing necessary calculations with many easy-to-use Math functions to accurately predict and visualize the path of eclipse shadows

Videos

0D Modeling & Simulation Overview

Discover Altair Compose™ as an open, multi-language environment (IDE) for calculations, scripting, data processing and visualization using 2D & 3D plots. Hundreds of math functions and modeling tools are built-in, ranging from basic to more advanced & specialized – with no extra-cost add-ons required. Built-in CAE data readers are especially handy for easily importing and post-processing your CAE or test data with Compose. Register custom functions for re-use with other HyperWorks products.

Webinars

1D System Simulation Overview

Learn how Activate serves as Altair’s open integration platform for multi-disciplinary system simulation involving mechanical dynamics, controls, hydraulics, thermal effects, electronics, electromagnetics, and more. 1D diagrams can be built using either a signal-based approach or a physical modeling approach based on the Modelica and SPICE standards or both. Hybrid simulations can involve continuous time and discrete events. Models can be linearized for analysis in the frequency domain. Mixed models combining 1D+3D can be constructed and simulated by using the Functional Mockup Interface (FMI) standard. All tools are built-in; no extra-cost add-ons are required.

Webinars

Improving Truck Ride Comfort Using Vehicle Simulations

In order to improve low-frequency truck ride comfort, it is important to derive optimal Cab/Chassis Suspension & Damping values by evaluating the vehicle vibration characteristics caused by road surface condition. In this study, the ISO 8608 standard road profiles are implemented using Compose and MotionSolve. The vibration characteristics and the effect of design parameters are studied. The ride comfort performance is evaluated using the ISO 2631. Heavy Duty Truck (10x4 Cargo, Payload 25ton) is constructed with a flexible multi-body dynamics model using MotionSolve. The Quarter Car and Half Car’s vibration models are constructed with Compose and MotionSolve and the possibility of preliminary ride comfort evaluation was studied.

Webinars

Empowering Designers with Predictive Simulation Technology

Jon Heath, Lead Mechanical Engineer at Brompton Bicycle presents at the UK ATC 2019. The Brompton bicycle has been engineered over many years using very much traditional engineering development methods. Introducing FEA tools and methods into the development process has allowed Brompton to reduce development time and improve early stage design robustness.

This presentation details how the company has implemented the Altair Inspire, SimSolid and HyperWorks suites into its development process, enabling its design team to find problems quickly and correct them before prototyping.

Presentations

Transforming Design & Decision Making by Applying Simulation Throughout Product Lifecycles

Seen here presenting at the UK Altair Technology Conference 2019, James R. Scapa brings more than 35 years of engineering experience to his dual role of Chairman and CEO of Altair Engineering, Inc., a title he has held since the company’s inception. In 1985, Mr. Scapa and two partners founded a small consulting activity in the new field of computer-aided-engineering. Today, the company employs over 2,000 employees with more than 82 offices throughout 25 countries.

Through Mr. Scapa’s leadership, the company is now a leading global provider of simulation technology and engineering services that empower client innovation and decision-making. With over 5,000 clients, Altair serves the automotive, aerospace, government and defense, heavy equipment industry sectors as well as the consumer products, shipbuilding, energy, electronics, life sciences, and architecture engineering and construction markets. Prior to establishing Altair, Scapa served as an engineering consultant to the automotive industry, beginning his career with Ford Motor Company in 1978. Scapa holds a Bachelor’s degree in Mechanical Engineering from Columbia University and a Master of Business Administration from the University of Michigan.

Presentations

Real-World Applications of Generative Design

Using Topology Optimization to Create Manufacturable Product Designs Generative design is one of the hottest buzzwords in the product development world. You've seen the organic structures and promises of material reduction and cost savings, but how and when do you apply these principals to your design process, and how to you ensure that those designs can actually be manufactured? Find out how manufacturers like American Axle are leveraging generative design to improve real-world, in-service products using both traditional and advanced manufacturing processes.

Webinars

Design for Extrusion

Driving designs that are cognizant of the downstream manufacturing processes Increasing manufacturing costs and stiff competition coupled with low profit margins are posing tremendous challenges to extrusion companies, especially automotive and aerospace industries. One way the leading companies stay ahead of the competition is by reducing the product development time and production costs through virtual testing. Design engineers and analysts use CAE software to analyze and validate die designs and thereby reduce/eliminate costly die trials. This webinar explains how extrusion simulation framework provides an easy to use CAE environment to: - Validate extrusion die designs - Optimize process conditions - Identify potential defects and correct them before becoming critical problems

Webinars

Automating Crankshaft Modeling for BMW Motorrad

By automating the crankshaft modeling process using Altair SimLab, BMW Motorrad, the motorcycle division of BMW was able to significantly reduce their model creation time, and enable accuracy in budgetary forecasting and planning. As a result of making it an inhouse resource, they were able to gain flexibility and consistency in model quality, with a high-degree of efficiency with iterations.

Customer Stories

Designing for Profitable Casting (South African Case Study)

Several prototype castings, scrap material and low quality castings cost foundries valuable time and money. Simulation and non-destructive testing offers technology to reduce the time from CAD concept to successful casting, and helps to minimise typical loss drivers in casting profitability. Nic Minnaar, Application Engineer at Altair & Prof. Anton du Plessis from the CT Scanning Facility at the University of Stellenbosch, will present a case study to explain how Altair Inspire Cast and CT scanning enables the design of efficient casting processes. This South African case study will demonstrate the collaborative value of Inspire Cast and CT scanning for profitable casting.

Webinars

Design for Forming Webinar

Simulation of multi-stage stamping process fully automated and highly scalable without sacrificing accuracy.

Webinars

Catapult Tutorial 1: Ground, Rigid Groups, Joints and Contacts and Results

Using Inspire Motion, learn how to set up a motion simulation of a medieval catapult. This video covers the setup of ground, rigid groups, joints and contacts, and results

Training Materials

Catapult Tutorial 2: Actuators, Motors and Springs

Using Inspire Motion, learn how to set up a motion simulation of a catapult. This video covers the setup of actuators, motors and springs

Training Materials

Generation of Antenna Array Excitation

See how Altair Compose can be used for the automatic generation of antenna array excitations. You can seamlessly perform the necessary calculations, data formatting and output for use with Altair Feko.

Videos

Predicting Multipacting for RF Design Optimization: Field Strength Measurements in a Coaxial Waveguide

Tech-X presents a highly efficient method of predicting multipacting for RF design optimization with the FDTD PIC code VSim. Multipaction is a commonly encountered problem RF engineers face, that causes significant damage to RF structures, in which there are very often no analytical solutions. Therefore, often the only way to predict multipacting is by using numerical solvers.

Webinars

SimLab Tutorials - Solver Setup for Thermal Steady State Analysis

Create material and apply properties; create user-defined contacts; apply thermal loads and define loadcases; define lines static loadcases with the temperature leadcase included; create proper solver settings for each loadcase; export and solve for multi-physics analysis

Analysis, Training Materials

SimLab Tutorials - Setting up a CFD Steady State Analysis - Manifold

Define boundary and initial conditions; create material and apply properties; edit the solver settings to run the analysis

Analysis, Training Materials

SimLab Tutorials - Conjugate Heat Transfer

Create a tetra mesh with CFD boundary layer; work with turbulence and temperature equations; define CFD boundary conditions based on inflow average velocities and convective heat flux; define symmetry plane; create material and define properties; run and post-process a CFD steady state analysis

Analysis, Training Materials

SimLab Tutorials - Steady Flow in a Centrifugal Blower

Create a tetra mesh with CFD boundary layer; work with moving reference frame; define CFD boundary conditions based on turbulence viscosity ratio; edit the solver settings; run and post-process the analysis

Analysis, Training Materials

SimLab Tutorials - Turbulent Flow in a Mixing Elbow

Import custom ribbon; create a tetra mesh with CFD boundary layer; apply CFD boundary conditions; run a steady state turbulent flow analysis; visualize results as contour or as vector

Analysis, Training Materials

SimLab Tutorials - SPH Analysis with nFX - Drivetrain

Define nFX material and properties; apply simulation conditions; create nFX particles; export solver deck

Analysis, Training Materials

SimLab Tutorials - Modal Frequency Response Analysis of a Crank Shaft

Create a modal frenquency response analysis in the solution browser; define an excitation load based on applied loads; create a table with modal damping values; define the solution settings and output requests; compute solution and review results; plot and X Y graph for the displacements versus frequency

Analysis, Training Materials

SimLab Tutorials - Modal Frequency Response Analysis of a Sphere

Create isotropic and fluid material and define the properties accordingly; define acoustic behavior to a shell entity; apply enforced displacement to be used for an excitation load; create solver settings and output requests; compute the solution and review the results; plot an XY graph for the pressure versus frequency

Analysis, Training Materials

SimLab Tutorials - Pre-Tensioned Bolt Analysis of Connecting Rod

Import material database, create washer surface and define property; create solid bolts with pretension; define loads, constraints and contacts; define loadcase and solver settings; compute and review the results

Analysis, Training Materials

SimLab Tutorials - Linear Static Analysis of ConRod

Create linear static solution; define constraints and loads; define contacts; create material and apply properties; run the analysis and review the results

Analysis, Training Materials

SimLab Tutorials - Normal Mode Analysis - Brake Assembly

Create coincident mesh with join tool; create normal analysis solution; define constraints and spring elements; apply stick contact type; solve and review the displacement and stress

Analysis, Training Materials

SimLab Tutorials - Solutions Based Modal Frequency Response Analysis - Bracket

Create RBE and apply constraints; apply an excitation load; create material and apply properties; define a load case and modify the solution parameters; run the analysis and plot the frequency dependent results

Analysis, Training Materials

SimLab Tutorials - Non Linear Static Analysis - Flex Plate

Apply symmetry constraints; apply enforced displacement constraint; create 3d bolt with pretension; create advanced contacts; create loadcase; modify solution parameters; solve and review the results

Analysis, Training Materials

SimLab Tutorials - TFSI - AutoSolve

Import model containing a CFD solution; check the loads and boundary conditions created on a second solution; create a loadcase that included the output temperature and pressure from the CFD solution; review the mapped loads and results

Analysis, Training Materials

SimLab Tutorials - Coupled Linear Structural Thermal Analysis

Create a heat transfer solution and add thermal constraints and heat flux; create a linear static solution and include the thermal analysis subcase as loadcase parameters; visualize the loadcases results separately

Analysis, Training Materials

SimLab Tutorials - Linear Steady State Heat Convection Analysis

Create a steady state heat transfer solution; apply thermal loads such as constant temperature and uniform convection; solve and visualize grid temperature

Analysis, Training Materials

SimLab Tutorials - Linear Transient Heat Transfer Analysis

Split faces using chaining edges; create a transient heat transfer solution; create material with thermal properties; define initial conditions; apply thermal loads such as time dependent heat flux and convection; define solver settings and analyze

Analysis, Training Materials

SimLab Tutorials - Steady State Heat Transfer Analysis

Create different materials with thermal properties for the cylinder, fin and insulators; create steady state heat transfer; apply tie contacts between the bodies; define thermal loads such as flux and convection

Analysis, Training Materials

SimLab Tutorials - Suspension Insulator

Create electrostatics solution using flux solver; create dielectric material by atributing a relative permitivity; define region physics such as air, dielectric and perfect conductor; create tangential field symmetry plane; compute and review the results

Analysis, Training Materials

SimLab Tutorials - Transient Heat Transfer Cooling Time Study - Casted Housing

Create material with thermal properties; create transient heat transfer; define initial conditions; define time dependent convection; define the solver settings and analyze

Analysis, Training Materials

E-motor Design using Multiphysics Optimization

Today, an e-motor cannot be developed just by looking at the motor as an isolated unit; tight requirements concerning the integration into both the complete electric or hybrid drivetrain system and perceived quality must be met. Multi-disciplinary and multiphysics optimization methodologies make it possible to design an e-motor for multiple, completely different design requirements simultaneously, thus avoiding a serial development strategy, where a larger number of design iterations are necessary to fulfill all requirements and unfavorable design compromises need to be accepted.

The project described in this paper is focused on multiphysics design of an e-motor for Porsche AG. Altair’s simulation-driven approach supports the development of e-motors using a series of optimization intensive phases building on each other. This technical paper offers insights on how the advanced drivetrain development team at Porsche AG, together with Altair, has approached the challenge of improving the total design balance in e-motor development.

Customer Stories, Technical Papers

SimLab Tutorials - Transient Flow in a Mixing Elbow

Create a navier-stokes flow transient solution; apply average velocity inlets and define outlet; create convective wall and define symmetry plane; define initial conditions; create material and define solid and fluid properties; defineproper solution parameters; update results and review the output

Analysis, Training Materials

SimLab Tutorials - Thermal FSI of Exhaust Manifold

Extract fluid surface from the solid; create CFD tetra mesh and boundary layer; apply boundary conditions with constraint option activated; run and post-process steady state analysis

Analysis, Training Materials

SimLab Tutorials - Solutions Based Natural Convection Around a Hot Cylinder

Create a tetra mesh with CFD boundary layer; apply gravity and define heat source; apply initial and temperature boundary conditions; create symmetry planes; visualize results as contour or as vectors

Analysis, Training Materials

SimLab Tutorials - Setting-up a Model for Molding Process

Import, position and inspect a CAD model; create mesh controls, surface mesh and organize the parts; create solution and define polymer properties to the bodies; define initial and boundary conditions; apply solver settings, export the deck and solve

Analysis, Training Materials

SimLab Tutorials - Parametric DOE Optimization using CAD Software Creo

Create a CAD parametrized model in PTC creo; create a project in simlab; run a project using interactive mode; set up a DOE study and run the experiments

Optimization, Training Materials

SimLab Tutorials - Topology Optimization with Manufacturing Constraints

Create RBE connectors; create LBC and load cases; define the design space for a topology optimization; define responses; create manufacturing constraints; set an optimization objective; run an optimization with OptiStruct

Optimization, Training Materials

SimLab Tutorials - Topology Optimization with Pattern Constraints_Y Bracket

Create RBE connectors; work with specifications for loads and loadcases; set up a topology optimization including pattern constraints; run an optimization with OptiStruct; view and post-process optimization results

Optimization, Training Materials

SimLab Tutorials - Parametric Optimization using HyperStudy - Part I

Start recording a nominal problem; create parameters; import a parametrized CAD file; create a 2D/3D mesh using the parameters; solve and define the study responses

Optimization, Training Materials

SimLab Tutorials - Parametric Optimization using HyperStudy - Part II

Create a new study inside HyperStudy; register solver script; setup nominal problem; conduct a DOE study; build a fit model; optimize on the fit

Optimization, Training Materials

SimLab Tutorials - Topology Optimization with Solutions - Bracket

Create a linear static solution, define loads and boundary conditions then compute; define a topology optimization, design space, constraints, response and objective; export the optimized shape as .stl; import the .stl file and perform a mesh cleanup; transfer properties and LBCs to the optimized geometry and apply TIE contact; re-analyze the model then review the results

Optimization, Training Materials

SimLab Tutorials - Bore Distortion

Import a results file with split faces; create a coordinate system; compute the bore distortion; view and export bore distortion results

Automation, Training Materials

SimLab Tutorials - Post-Processing Optimization Results

View and post-process results of topology optimization

Automation, Training Materials

SimLab Tutorials - Groups and Colors in Automation

Use color information to create groups; create groups automatically from features; obtain edge groups from faces and bodies; use boolean operations between groups; run a project in different models

Automation, Training Materials

SimLab Tutorials - Scripting with Process Recording_ConRod

Record a process into JavaScript or Pythonscript; re-run the recorded script on a different model

Automation, Training Materials

SimLab Tutorials - Process Recording using Parameters_ConRod

Record a process into JavaScript or Pythonscript using a set of process parameters; re-run the recorded script using different parameter values

Automation, Training Materials

SimLab Tutorials - Process Recording using Templates_ConRod

Use mesh-, LBC- and loadcase templates during a process recording; record a process including solver setup and solver execution

Automation, Training Materials

SimLab Tutorials - Setting the Environment

Edit the preferences of the software; Choose your favorite mouse settings; Display, move and resize windows and browsers on the screen; Create additional toolbars.

Getting Started, Training Materials

SimLab Tutorials - Visualize and Organize

Open and import files; Use the model browser to organize your assembly; Visualize and isolate selected components; Select, isolate and hide entities such as faces or elements; Use some advanced selection modes; Create and retrieve entity groups.

Getting Started, Training Materials

SimLab Tutorials - QuickMesh - Gear

Import a CAD geometry; Quickly tetmesh a solid body using different global settings; Export your mesh.

Meshing, Training Materials

SimLab Tutorials - Mesh Controls - Gear

Identify, select and isolate geometry features; Tetmesh a solid body using Mesh controls; Export a mesh template based on the face color.

Meshing, Training Materials

SimLab Tutorials - Meshing with Body Break-Engine Assembly

Update CAD features; Import a mesh template; Cut and separate a section of a body using Region mesh control; Remove details using Logo mesh control; Mesh a valve seat; Create a circular gasket imprint

Meshing, Training Materials

SimLab Tutorials - Meshing with Process Automation-Piston

Perform a mesh automatically running a Javascript or Pythonscript from the process automation menu

Meshing, Training Materials

SimLab Tutorials - Hex Meshing using Extrude function-Y Bracket

Hex mesh 2.5D geometries using extrude; Hex mesh axial symmetric bodies; Edit the number of hex layers through a body.

Meshing, Training Materials

SimLab Tutorials - Region Definition by Two Planar Faces

Create region mesh control based on 2 planar faces; Edit the dimensions of the cuboid region by changing the values, scaling and moving the region; Create region mesh control based on 2 intersecting planes

Meshing, Training Materials

SimLab Tutorials - Weld Modeling

Prepare the mesh for a triangular weld; Create a triangular weld; Prepare the mesh for a bead weld; Create the bead weld

Meshing, Training Materials

SimLab Tutorials - Welding Process with Connection

Create a bead weld using the open loop edges; Connect weld bead bodies defining a spline curve trajectory; Perform a boolean operation between weld bodies and the weld bead

Meshing, Training Materials

SimLab Tutorials - Exploring Weld Basic Feature

Weld two bodies containing a gap; Configure weld parameters within the weld basic feature

Meshing, Training Materials

SimLab Tutorials - Tetra Mesh with Boundary Layers - Manifold

Create fluid domain; Create a volume mesh with boundary layers

Meshing, Training Materials

SimLab Tutorials - CFD Meshing of an Exhaust Manifold

Create a surface mesh, modify layers and apply volume layers mesh control; Generate fluid body; Generate boundary layer and volume mesh

Meshing, Training Materials

SimLab Tutorials - CFD Meshing Of a Differential Gearbox

Join cylindrical and planar faces; create inlet and outlet faces by filling holes; Select surfaces connected to a face; Generate fluid body; Create boundary layer and volume elements

Meshing, Training Materials

SimLab Tutorials - Defeaturing and Cleanup-Gear

Simplify your model by removing features; Locally remesh faces; quality cleanup your mesh

Editing, Meshing, Training Materials

SimLab Tutorials - Mesh Editing-Housing

Local remesh faces, if needed with grid mesh; Manual cleanup elements by swapping and collapsing edges; Defeature the model by flattening and aligning faces

Editing, Meshing, Training Materials

SimLab Tutorials - Editing holes and circular faces_Housing

Remove and modify holes; Change the number of elements around/along circular faces; Align faces and edges to a given radius; Remesh partial cylinders

Editing, Meshing, Training Materials

SimLab Tutorials - Advanced Grid Meshing

Use different methods to create grid meshing; Interactive meshing, Mesh transition, Project to CAD, Three sided faces, Intersection picking

Editing, Meshing, Training Materials

SimLab Tutorials - Edit Mesh of Section Cut-Engine Assembly

Replace faces within a model; Translate faces and features using transform; Create identical/mirrored faces with replace faces

Editing, Meshing, Training Materials

SimLab Tutorials - Gasket Meshing

Imprint gasket edges on faces; Create gasket faces using edge offset; Create gasket bodies using extrude; Imprint gasket faces using Imprint gasket

Editing, Training Materials

SimLab Tutorials - Logo removal

Remove a logo from meshed bodies

Editing, Training Materials

SimLab Tutorials - Assembly with Node Equivalence

Create shared cylindrical/planar faces; check for shared entities; cleanup joined parts through re-meshing; display equivalence nodes

Editing, Training Materials

SimLab Tutorials - Thread Removal

Select cylinders based on a defined radius; create groups using select adjacent layers; create mesh control; use remove thread tool; remesh cylindrical faces using isoline mesh control; remesh cylindrical faces by modifying layers; change cylinder radius

Editing, Training Materials

SimLab Tutorials - Auto 1D Bolts

Create/edit 1D bolt definition file; create automatically 1D bolts with/without pretension

Connections, Training Materials

SimLab Tutorials - Auto Hex Bolts

Create 3D bolts using faces/groups; merge and move bolts in a model; create solid pretension loads using Select

Connections, Training Materials

SimLab Tutorials - CAD based Hex Bolts

Create 3D bolts from CAD bolts; Create pretension load using Create; copy/reposition the bolts

Connections, Training Materials

SimLab Tutorials - Create 1D Bolts

Create 1D bolt head; create 1D bolt thread; Join the bolts using connect

Connections, Training Materials

SimLab Tutorials - Quick Modal Analysis

Create RBEs; constraint a model; set up and execute a quick normal mode analysis; view the results

Analysis, Training Materials

SimLab Tutorials - Analysis 1D Pretension and Bearing Pressure

Define material and properties; define quickly 1D bolts with pretension; defining loads and constraints; define contacts; export solver deck; run a linear static analysis with OptiStruct; visualize entities

Analysis, Training Materials

SimLab Tutorials - Linear Static Analysis of Connecting Rod

Create a local coordinate system; define contraints and loads; define contacts; create material and apply properties; export to solver and import results

Analysis, Training Materials

SimLab Tutorials - Normal Mode Analysis of an Assembly

Create matching faces through assembly; assign load, mass and spring connection; assign material and properties; execute the analysis and verify results

Analysis, Training Materials

SimLab Tutorials - Thermal Stress Analysis_Safety Valve Assembly

Apply constraints on 1D bolts RBE nodes; apply pressure loads; create mapping of thermal loads; import contact definition; create material and apply properties; create load case; solve and review the results

Analysis, Training Materials

SimLab Tutorials - Non-Linear Static Analysis

Apply symmetry constraints; apply enforced displacement constraint; create 3d bolt with pretension; create advanced contacts; create load case; modify solution parameters; solve and review the results

Analysis, Training Materials

SimLab Tutorials - Solver Setup for Non-Linear Analysis

Create group-based 3d bolts with pretension; apply user-defined contacts; create material with elasto-plastic curve; apply constraints and bearing pressure; create loadcases and define non-linear static solver settings

Analysis, Training Materials

Aeroswift

The South African aviation manufacturing solutions provider Aerosud and the South African Council for Scientific and Industrial Research (CSIR) teamed up to launch a challenging 3D printing project, Aeroswift. Aeroswift collaborated with Altair to develop a methodology for designing large additively manufactured products. An Unmanned Aerial Vehicle (UAV) frame was designed as a demonstration and subsequently printed on Aeroswift. To improve manufacturability while meeting all component requirements, the project engineers used Altair Inspire™ and its topology optimization capabilities in the design process.

Customer Stories

Using Math for Post-Processing Aerospace CAE Data

Learn how Altair Compose™ can help you reduce the number of tools required to import data from Finite Element Analysis (FEA), then perform useful post-processing calculations, and visualize the results in useful ways.

Webinars

Inspire Cast 2019 Introduction

In this course, you will have the opportunity to learn about the Inspire Cast 2019 interface along with tools and workflows contained within Inspire Cast. Modules contained within the course provide detailed descriptions of the tools and workflows within Inspire Cast. You will also have the opportunity to watch and perform hands-on exercises within each module.

Training Materials

Inspire Form 2019 Introduction

In this course, you will have the opportunity to learn about the Inspire Form 2019 interface along with tools and workflows contained within Inspire Form. Modules contained within the course provide detailed descriptions of the tools and workflows within Inspire Form. You will also have the opportunity to watch and perform hands-on exercises within each module.

Training Materials

Schneider Electric

An Altair customer for many years, Schneider Electric at first used only Altair Flux; now the company has extended their usage to several more software products in the Altair HyperWorks suite, including solutions such as Activate, MotionSolve, OptiStruct, and others to apply co-simulation in their development processes. Schneider feels their collaboration with Altair is more like a partnership than the standard supplier-OEM relationship.

Customer Stories

Multi-Physics Design and Optimization of a Complex Radar System

Today, most products are complex mechatronic combinations of advanced technologies, mixing electrical parts with controllers and embedded software. To efficiently manage innovative products, organizations are turning to a Model-Based Development approach for concept studies, control design, multi-domain system simulation and optimization. To meet this demand, Altair’s simulation and optimization suite aims to transform design and decision-making throughout product lifecycles with their multi-disciplinary software tools and consultancy services.

Technical Papers

Altair Embed Target Hardware Supported

Target hardware support for Altair Embed™: TI: F28x, MSP430, ARM Cortex M3 Arduino: Atmel ST Micro: STM32F3

Technical Papers

Altair SimSolid Technology Overview

An overview of the theoretical foundation of SimSolid, including mathematical background, computer implementation, and positioning among numerical methods.

Technical Papers

Introducing Altair SimLab sT

Analyzing full-featured parametric CAD assemblies is an extremely labor intensive process requiring skilled CAE expertise. Common practices to shorten simulation cycles have included simplifying and defeaturing CAD geometry – offering little “engineering” value, negatively impacting results accuracy and consistency, and falling short of desired program objectives.

There is a better solution! Introducing Altair SimLab sT, an automated multiphysics simulation environment differentiated by live, bi-directional connections to parametric CAD systems for high-fidelity analysis of solid (thick-walled) assemblies and fluid flow systems.

Webinars

SimLab sT Software Overview

Overview of SimLab sT key capabilities like CAD import, automatic meshing, robust analysis and interactive results

Training Materials

SimLab sT from CAD Concept to Optimized Structures

Automatically generate the best possible mesh, define manufacturing constraints and easily evaluate results.

Training Materials

SimLab sT Vibro-Acoustic Analysis

Fully automated process. Create the ideal mesh for acoustic analysis, obtain electromagnetic excitation and instantly calculate acoustic noise.

Training Materials

SimLab sT for Computational Fluid Dynamics

Process-driven setup, capture complex phenomena and investigate fluid flows interactively.

Training Materials

SimLab sT: Results Accuracy

Local refinements to increase accuracy.

Training Materials

Designing for Additive Manufacturing - A South African Case Study

Presented by Nic Minnaar from Altair and Jacobus Prinsloo from Aeroswift, we discuss the value of using topology optimization when designing for additive manufacturing. Aeroswift's 3D Printer is able to print parts which are up to ten times bigger and print them ten times faster than any other printer. In the case study the thought process behind the design of the largest UAV frame ever to be printed in metal, in a collaboration between Altair and Aeroswift, is presented.

Webinars

Inspire Motion Training-v2019

How to use Inspire for Motion Simulation - Webinar Recording and Training Material

Training Materials, Webinars

Altair SimSolid Datasheet

Altair SimSolid is a structural analysis software developed specifically for rapidly evolving design processes. It eliminates geometry simplification and meshing, the two most time-consuming and expertise-extensive tasks done in traditional FEA, enabling the analysis of fully-featured CAD assemblies in minutes without meshing.

Brochures & Datasheets

Fallbrook Technologies

Traction-based, patented NuVinci® transmission is a continuously variable planetary (CVP) technology enabling performance and efficiency improvements for machines that use an engine, pump, motor, or geared transmission systems. Fallbrook Technologies has been working on improving oil flow inside the NuVinci products as it affects the transmission’s efficiency, durability, power, capacity, and cost. Altair worked with Amazon Web Services (AWS), a secure cloud services platform, to provide an integrated solution to Fallbrook including advanced GPU hardware, high-performance computing (HPC) and the nanoFluidX software through industry-leading workload management and job scheduler Altair PBS Professional™.

Customer Stories

A Motivating, Inspirational Forum for Learning: Thoughts from Attendees at the 2018 Global ATC

Thoughts from attendees express the energy and passion emanating through the exchange of knowledge, information, ideas and stories by technology leaders and industry executives at the 2018 Global Altair Technology Conference.

Video Testimonials

Introduction to Manufacturing Simulation-Driven Design

Presentation by Martin Solina, Project Manager, and Ulrich Bruder, Vice President Global Partner Sales, at Altair.

Presentations, Videos

Design: Taking Decisions Based on Concept Simulation – The Symbiosis of HPDC and Structural Optimization

Presentation by Felix Radisch, Technical Manager for solidThinking.

Presentations, Videos

Challenges and Opportunities for Manufacturing Staff Members through Casting Simulation

Presentation by Rainer Böke, CEO at Böke-IE GmbH & Co.

New software products, new license models and completely unknown fem-method are aspects that affected employees have to deal with. On the other hand there are many possibilities to support the employees by the use of a simulation software like e.g. the implementation in the company.

Presentations, Videos

Quoting & Tooling: How to Improve Quoting through Casting Simulation

Presentation by Rainer Böke, CEO at Böke-IE GmbH & Co.

At the beginning of a project there is often the wish to calculate components even though there is no order yet. It is shown how a component can be calculated to identify specific problem areas without much effort and without high costs.

Presentations, Videos

Validation: Minimizing Risk and Maximizing Part Quality

Presentation by Rainer Böke, CEO at Böke-IE GmbH & Co.

A cast shock-tower is used to describe the procedure for using simulation with Inspire Cast. The investigation of the gating technique related to large-area, thin-walled components is described. How can thicker sections deviating from this basic structure be produced without defects? When is the use of squeezers necessary? Can porosities be reliably avoided by holding pressure? It will also be shown how the overflow and venting situation can be optimized in order to reduce re-melting costs.

Presentations, Videos

Inspire Platform Manufacturing Simulation Roadmap

Presentation by Martin Solina, Project Manager at Altair.

Presentations, Videos

Simulation-driven Design and Manufacturing

Design for Manufacturing seminar held during 2018 Global ATC in Paris, France on October 16, 2018.

Presentations, Videos

Inspire Cast - Getting Started

A course to help users get started using Inspire Cast including an interface tour and workflow training/videos.

Getting Started, Training Materials

Seamless integration of 0D-1D and 3D worlds

This webinar will introduce you to Altair Activate for control system design and the ease of solving real world problems with co-simulation between MotionSolve (multibody simulation suite) and Activate.

Videos, Webinars

System Simulation and Control: Improve the Overall Performance of your Mechatronic Systems using Altair Activate™

Discover a highly robust approach to simulate the performance of your entire product; assess the overall behavior of the multi-disciplinary system in the form of 0D, 1D and/or 3D models.

Webinars

Increasing Fidelity of Vehicle Dynamics Models

Activate models of a series-parallel hybrid electric vehicle powertrain coupled with CarSim via the Functional Mock-up Interface.

Training Materials

Increasing Fidelity of Electric Engine Models

Comparison of 3 different engine models for an HEV vehicle: Park equations, full 3D Flux model, table method; later one generated by Flux2D.

Training Materials

PMSM Simple Speed Control

Activate model of a permanent magnet synchronous motor (PMSM) with vector control for speed or torque.

Training Materials

E-Mobility System Integration and Optimization Video Series

This series discusses various aspects of system modeling for e-Mobility studies from overall performance simulations including fuel economy, to model refinements for electric engines and/or vehicle dynamics.

Training Materials

Fuel Economy Simulations

Activate model of a series-parallel hybrid electric vehicle powertrain to evaluate fuel economy and system performance.

Training Materials

Concept Design - Get it Right From the Start

Presentation by Orlando Sadaro, Managing Director at Design 8.

If you are a designer then this presentation is right up your alley. Design seems to be an iterative process by nature. But what if we don't accept this default? What if we could get it right, from the start...? It would lead to a shorter time to market, less material use and better product performance. A dream? My presentation is about solidThinking design software helping you achieving just that. Get a head start and take the best possible solution to start exploring your design thoughts.

Presentations, Videos

Robotic Design of a Bushbot Chair

Presentation by Stephan Henrich, Robotikdesin und Architektur.

In this presentation, Stephan Henrich discusses several projects from different areas, including additive generative robotic fabrication and concept design.

Presentations, Videos

How to Design Die-Casting Parts with Altair Inspire Cast

Presentation by El Abidi Ahmed, CAE Manager - Senior Expert at U-Shin Group.

Presentations, Videos

Concept Design with Altair Inspire

Concept Design with Altair Inspire seminar held during the 2018 Global ATC in Paris, France on October 18, 2018.

Presentations, Videos

Redesign and Topological Optimization of Transtibial Prosthesis by Reverse Engineering

Presentation by Eduardo Bajo, FEA Engineer at IDAERO.

Presentation of a project consisting of redesign with topology optimization of a transtibial leg prosthesis. It is a project in which the reverse engineering workflow has been followed, starting with 3D digitization of an amputated limb and real old prosthesis. Subsequently, they have been reconstructed in 3D to simplify and applied topology optimization, taking into account the biomechanics of human gait, using Altair Inspire software. Finally, the reconstruction of the optimization through organic design has been carried out with the software Evolve.

This project won the 1st prize in the II International Industrial Design Contest UPM-Technical University of Madrid.

During the presentation it will be presented the new 2019 Edition of the Industrial Design Contest UPM, open to students and professionals, sponsored by Altair.

Presentations, Videos

How to Feed Simulation Models with SmartWorks

Presentation by Oliver Breuer, Head of Software Engineering at FLUIDON.

There is a life for simulation models beyond the development process. Despite the large amount of data that can be collected from industrial facilities, the real benefit is behind colorful graphics and charts. To get there, the data provided by the connected components of an IoT capable system has to be analysed and put into context. So, the question is not what can be done with all the collected data but how to generate useful information. Using a simulation model in automated analysis allows estimating the condition of a subsystem or component, even though it is not directly monitored by dedicated sensors. Models created with DSHplus by FLUIDON (APA) can be exported to run as processing modules within IoT Platforms such as SmartWorks by Altair. They can be conditioned with the collected data and put it into the context of system behavior in order to make concrete statements about the current state of the system and its components. These digital twins turn the previous service life of simulation models into a closed cycle that includes product development, commissioning and operation and starts again when revisions and new developments are made on the basis of the existing system.

Presentations, Videos

EV Thermal Analysis: 1D and 3D Model Integration for Cockpit and Batteries

Presentation by Massimiliana Carello, from Beond & Politecnico di Torino.

Nowadays automotive climate control systems are evolving at a rapid pace to meet the overall vehicle requirements. System evaluation is one of the major requests currently faced by the automotive manufacturers and their suppliers. Thermal comfort, convenience and range are equally important user expectations, even if they may represent “opposed” performance for a modern EV, especially in an urban driving cycle.

In this framework, to achieve the expected targets and limiting the time-to-market and costs, a complete vehicle thermal model is to be developed to evaluate the cockpit thermal request for occupants' comfort at different ambient temperatures as well as solar radiation. Furthermore, the battery thermal management is to be investigated, to avoid cells damages and deterioration. The aim of this technical presentation is to highlight the integration capabilities of a lumped parameters model (1D) developed with Altair Activate for fast simulations and a CFD model (3D) of the battery liquid cooling system developed in AcuSolve. The Models realized are validated using experimental data.

Presentations, Videos

Bridging the Gap Between Requirements and Analysis using ModelCenter with Altair Activate

Presentation by Ilya Tolchinsky, Phoenix Integration.

Phoenix Integration is a recently added member of the Altair Partner Alliance. Its product ModelCenter can create complex, fully automated simulation workflows and link these against Model Based Systems Engineering (MBSE) models. These typically descriptive models can now include accurate prediction of the system performance. This means that the status of the system requirements can be verified early in the product design cycle helping to avoid costly mistakes. Using ModelCenter the systems engineer can explore the possible design options and choose a configuration that represents best value while meeting its requirements. This paper explores this way of working by using an example built around an Activate Anti-lock Braking System (ABS) model. The example includes a SysML model built in Cameo Systems Modeler. It is connected to a number of analyses that evaluate the performance of a braking system. The paper illustrates the details of the architecture for this integration. ModelCenter design exploration techniques are then used to find the optimal configuration.

Presentations, Videos

Altair Inspire Datasheet

Altair Inspire enables design engineers, product designers, and architects to create and investigate structurally efficient concepts quickly and easily. Inspire uses the industry leading Altair OptiStruct™ technology to generate and analyze design concepts. The software is easy to learn and works with existing CAD tools to help design structural parts right the first time, reducing costs, development time, material consumption, and product weight.

Brochures & Datasheets

Mabe

Mabe is a Mexico-based international appliance company designing, producing and distributing a wide spectrum of home appliances such as washing machines, dryers, cooking ranges, refrigerators, air-conditioners, microwaves, etc. Altair technology has enabled Mabe to increase the capacity of their washing machines by 35%, and the spin speed by 24% while reducing the cost per cubic foot by 10%.

Customer Stories

Mechatronic System Design

This webinar outlines how 1D block diagrams can be successfully combined with 3D non-linear multibody systems for model based development of mechatronic systems. Examples include an active suspension systems and a robotics application.

Webinars

Altair Inspire Cast Tilt Pouring Demo Model

Demo model for tilt pouring for Altair Inspire Cast.

Demo Models, Training Materials

Altair Inspire Cast High Pressure Die Casting Component Model

Downloadable high pressure die casting component demo model for Altair Inspire Cast.

Demo Models, Training Materials

Altair Inspire Cast Low Pressure Die Casting Component Model

Downloadable low pressure die casting component model for Altair Inspire Cast.

Demo Models, Training Materials

Introducing the Next Generation Manufacturing Simulation Solutions on Altair Inspire™ Platform

Altair manufacturing simulation tools have received an extensive amount of development efforts to expand their simulation capabilities.

Webinars

Altair Inspire Extrude Datasheet

Altair Inspire Extrude is a simulation environment designed to help extrusion companies meet the ever increasing demands to produce complex profiles with tight tolerances, quality surface finishes, and high strength properties at reduced cost. Inspire Extrude is a virtual press where users can visualize material flow and temperature inside a die during extrusion and make necessary changes to ensure balanced flow, while identifying and eliminating product defects.

Brochures & Datasheets

Altair Inspire Cast Datasheet

Altair Inspire Cast was developed with its end users in mind. We strive to make casting simulation as easy as possible by using ‘foundryman’s language’ in our software. Every word in the interface comes from the casting process world. Not only is the software incredibly easy to use, it is also highly accurate and powerful. Get started with Inspire Cast today to further investigate and explore your casting process with just a few clicks.

Brochures & Datasheets

Altair Inspire Form Datasheet

Altair Inspire Form enables users to better design products while reducing lead time by enabling early consideration of formability, process parameters, material utilization, and cost.

Brochures & Datasheets

Altair Embed™ & CCS Software Installation

Step by step instructions to install the Texas Instruments Code Composer Studio, Uniflash and Altair Embed™ software on your computer.

Training Materials, Videos

Inspire Extrude Metal Workflow - Step 1

Step 1: Load Orientation

Training Materials

Inspire Extrude Metal Workflow - Step 2

Step 2: Extract Bearing

Training Materials

Inspire Extrude Metal Workflow - Step 3

Step 3: Create Billet and Material Selection

Training Materials

Inspire Extrude Metal Workflow - Step 4

Step 4: Perform Extrusion Simulation

Training Materials

Inspire Extrude Metal Workflow - Step 5

Step 5: Analyze Results

Training Materials

Inspire Extrude Polymer Workflow - Step 1

Step 1: Import Load and Extract Volumes

Training Materials

Inspire Extrude Polymer Workflow - Step 2

Step 2: Material Selection and Organizing Layers

Training Materials

Inspire Extrude Polymer Workflow - Step 3

Step 3: Process Data and Run Analysis

Training Materials

Inspire Extrude Polymer Workflow - Step 4

Step 4: Run Post Processing

Training Materials

Leverage the Power of Simulation-Driven Design

In order to stay competitive while pushing the envelope on innovation, simulation must drive the entire design process from the early concept design phase all the way to production. Leveraging robust simulation—including motion analysis, finite element analysis, and manufacturing feasibility analysis—early and often has become a necessary driver to innovation and is helping numerous industry-leading companies to meet quality, cost, and time-to-market targets.

Webinars

The Complete Design for Additive Manufacturing and 3D Printing Toolchain

To successfully take advantage of the benefits of 3D printing and additive manufacturing, a new design and simulation process must be used. It is not beneficial to simply ‘print’ a current design. New tools and advanced computational power have enabled users to optimize solid geometries for stiffness and weight, and also allowed them to simulate loading conditions and lightweight designs. These new computational tools also give users the opportunity to test how a design will perform under real-world conditions.

Webinars

The Benefits of Designing Medical Devices with Topology Optimization and Additive Manufacturing

The additive manufacturing industry continues to grow as serial manufacturing applications across many sectors are realized. Topology optimization and generative design software further exploit the benefits and capacity of additive manufacturing by generating designs that increase function and reduce material, weight, design time, and cost.

Webinars

e-Mobility: Increasing Fidelity of Vehicle Dynamics Models

Activate models of a series-parallel hybrid electric vehicle powertrain coupled with CarSim via the Functional Mock-up Interface

Training Materials

Arduino Series: Dimming an LED in Less than One Minute

Demonstration of rapid development with Altair Embed

Training Materials, Videos

Arduino Series: Blinking the Arduino LED

First steps in programming an Arduino

Training Materials

CAE Engineers - Get more productive using Altair Compose

This is where Altair Compose can help enable you to efficiently perform numerical computations, develop algorithms, analyze & visualize various types of data.

Webinars

Sunshine School Bus Design Story - Industrial Design for Automotive

Sathiya Seeland, Head of Styling for Product Design at Ashok Leyland, presents at Converge 2016 in Bangalore, India.

Presentations, Videos

Design for High Performance Recreational Products

Pankaj Dubey, Country Head and Managing Director at Polaris India, presents at Converge 2016 in Bangalore, India.

Presentations, Videos

Simulation-Based Concept Design

Simulation-driven design initiatives have delivered part of the value promised by the original vision. However, unrealized value still remains in the application of conceptual simulation.

Technical Papers

Paradigm Change in Design-Related Simulation

This paper revisits design-related simulation, namely tools relevant for usage by designers in the design process are discussed.

Technical Papers

Innovate Philippines' AEC Landscape with Inspire

Tony Pimentel from Pimentel & Associates is innovating the Philippines Architecture, Engineering and Construction landscape with Inspire.

Video Testimonials, Videos

The Design Revolution Offered by Combining Additive Manufacturing with Simulation Driven Design

Topology optimization is a computer based calculation procedure which can design mechanically stressed component structures in such a way that the highest possible rigidity can be achieved with minimal material usage. Only those parts of a component which are essential for the required flux of force and necessary stability are generated. This results in complex structures which can only be built partially or not at all using conventional production processes. At this point the advantages of additive manufacturing come into focus.

Videos

Altair Embed - Efficient Control of AC Machines using Model-Based Development

This webinar, hosted by IEEE, focuses on Motor Control using Embed

Videos, Webinars

The Digitalization of Biomimicry Design from the Ocean

Sebastian Möller, Projektleiter at ELiSE Alfred Wegener Institut, presents at Converge 2017 in Essen, Germany.

Presentations, Videos

A Tooling Revolution for Plastic Injection Molding

Stefan de Groot, Technologist Additive Manufacturing at PROTIQ, presents at Converge 2017 in Essen, Germany

Presentations, Videos

Simulation Driven Design in the Cloud

Chad Zamler, Marketing Director of solidThinking, presents at Converge 2017 in Essen, Germany.

Presentations, Videos

Design Research Experiences at ZH CoDe

Filippo Nasetti, Senior Associate at Zaha Hadid, presents at Converge 2017 in Essen, Germany.

Presentations, Videos

Master Class: How to Design for Additive Manufacturing

This Master Class held at Converge 2017 in Essen Germany, presents the making of the 3iPRINT Project, which was a joint effort from csi entwicklungstechnik, APWORKS and EOS.

Presentations, Videos

Design for the Future: 5 Trends You Need to Know

Christine Outram, Chief Product Officer at Veritas Prep, presents at Converge 2017 in Los Angeles, California.

Presentations, Videos

Build a Rocket

Tim Morton, Director of Industrial Design at Newell Brands, presents at Converge 2017 in Los Angeles, California.

Presentations, Videos

Taming Smart Materials to Behave

Doris Sung, Founder of DOSU Studio Architecture, presents at Converge 2017 in Los Angeles, California.

Presentations, Videos

Additive Manufacturing Design

Jason Lopes, Production Development Engineer at Carbon, presents at Converge 2017 in Los Angeles, California.

Presentations, Videos

Towards Real-time Topology Optimization

Hod Lipson, Professor of Engineering and Data Science at Columbia University, presents at Converge 2017 in Los Angeles, California.

Presentations, Videos

High Performance, Dynamism and Autonomy for Humans

Greg Lynn, Principal at FORM, presents at Converge 2017 in Los Angeles, California.

Presentations, Videos

Mega Data, Mega Structure, Mega City

Michael Peng, Technical Director and Senior Associate at Gensler, presents at Converge 2017 in Los Angeles, California.

Presentations, Videos

Bend-It – Rethinking Customized Orthopaedic Devices Using Additive Manufacturing

Dustin Ahrendt and Felix Schmitt from Technische Universitat Dresden present at Converge 2017 in Essen, Germany.

Presentations, Videos

Development of a New Lightweight Aluminum Profile for a Glass Balustrade

The design of architectural components such as a balustrade can be challenging, since the design does not only have to look good, it also has to meet several safety requirements and standards. In addition, all designs have to be developed within the shortest time possible. To meet these challenges the engineers, architects and designers at Faraone are always looking for solutions that can reduce their design and testing cycles.

Customer Stories, Presentations

What Can We Learn from Nature for Modern Architecture Structures?

Eric Rusinol, an Architect from The Sagrada Família Foundation, gives us some insight into the project to finish Antoni Gaudí's iconic Cathedral in Barcelona, touching on the teams use of optimization and concept generations technologies from Altair.

Video Testimonials

Thermal Analysis of Electrical Equipment A review and comparison of different methods

Nowadays, it is more and more difficult to design electro-technique devices without having a look at thermal stress. In more and more applications (more electric vehicles, more electric aircrafts, …) designers need to reduce weight, cost, increase efficiency, and keep the same security factor. One possibility is to increase current for the same device, needing to check how to draw away the heat. This is why the classical approximations need to be cross checked with complementary analysis. These new tools have to be rapid and accurate in order to run parametric and even optimization analysis. There is also a need for fast model in order to check robustness versus driving cycles. The goal in this article is to review rapidly the different methods available, depending on the accuracy required and the solving speed. The method includes equivalent thermal circuits, Finite elements methods and CFD analysis.

Articles

Wisconsin Precision Casting Corporation

Wisconsin Precision Casting Corporation, an investment casting manufacturer utilized Altair Inspire and Altair Inspire Cast. for a design study that focused on the redesign of a regenerative turbine pump cover.

Customer Stories

Altair Inspire Play - Intro

Let us give you an introduction to InspirePlay

Videos

Iowa State University - Cyclone Racing

Cyclone Racing utilized topology optimization and generative design to decrease the mass of its FSAE vehicle by generating a new design concept for its wing mount achieving 67% weight reduction of the bracket.

Customer Stories

IAI and SpaceIL

IAI and SpaceIL utilized topology optimization with 3D modeling and rendering to design a 3D Printed thruster bracket to be used on its Google Lunar XPRIZE craft for its trip to the moon.

Customer Stories

Altair Aerospace: Bird Strike and Other Nonlinear Transient Analyses

This webinar covers bird strike analysis on a wing, starting out with model setup, going over the impactor management and ending in the analysis of the results. Another topic to be discussed is the forming simulation of a composite rib and result mapping.

Webinars

Altair Inspire Cast Gravity Casting Model

Downloadable gravity casting model for Altair Inspire Cast.

Demo Models, Training Materials

We Have the Tools, But Let’s Not Lose Sight of the Knowledge

Rafa Corell, CEO at Indigraf, presents at Converge 2016 in Essen, Germany.

Presentations, Videos

Space 4.0 or the Next Paradigm for the Space Industry

Franck Mouriax, General Manager of Structures at RUAG Space, presents at Converge 2016 in Essen, Germany.

Presentations, Videos

Master Class: Using a Crowdfunding Tool for a Start-up

David Suriol, Co-Founder of Vortex Bladeless, presents at Converge 2016 in Essen, Germany.

Presentations, Videos

Designing APWorks’ Light Rider – How the First 3D-Printed Motorcycle Came to Life

Daniel Schneider, Technical Sales Manager at Airbus APWorks, presents at Converge 2016 in Essen, Germany.

Presentations, Videos

Biomimetically Inspired Topology Optimization

Irmgard Lochner, Professor and Consultant at University of Applied Sciences of Biberach, presents at Converge 2016 in Essen, Germany.

Presentations, Videos

Keynote: Modern Architecture – Design Process, Tools and Technology

Neb Erakovic, Director Structural Design at CH2Mmace, was a keynote presenter at Converge 2016 in Essen, Germany.

Presentations, Videos

Optimization of Railway Bolster Bracket for Antiroll Bar

Juan Manuel Romero Cortes, Calculation Lead Engineer at Alstom Transport Spain, presents at Converge 2016 in Essen, Germany.

Presentations, Videos

Functional Architectural Sculpture

Il Hoon Roh, Artist/Architect, presents at Converge 2016 in Essen, Germany.

Presentations, Videos

MIT, Pune

A university team at MIT, Pune used topology optimization and additive manufacturing to develop two new designs for the Quad-rotor UAV drone that were lighter and stronger than previous designs.  

Customer Stories

U-Shin Ltd.

U-Shin is currently employing Altair Inspire Cast to perform testing and optimization to create sound, redesigned automotive parts.U-Shin has seen significant time and cost savings by utilizing Altair Inspire Cast.

Customer Stories

Ryerson’s International Hyperloop Team

Ryerson's International Hyperloop Team utilized finite element analysis and topology optimization to redesign a metal additive manufactured motor bracket. PolyNURBS was used to make the design 3D print-friendly.

Customer Stories

Ankers

Ankers performed co-simulation using a combined multibody and brake systems model in MotionView and Activate to generate more accurate results to analyze thermal and other effects on braking.

Customer Stories

PaceControls Uses MBD to Eliminate HVACR Control System Defects

PaceControls developed its 3rd generation Android-based HVACR Equipment control, which satisfied all project requirements and had 0 defect escapes, by implementing a Model Based Design (MBD) process.

Customer Stories

Motor Identification for InstaSPIN™ Field Oriented Control Hardware in the Loop

InstaSPIN: Motor Control solution from Texas Instruments

Getting Started, Training Materials, Videos

Field Oriented Control Simulation

Short introduction to the theory of closed loop field oriented control of a PMSM.

Getting Started, Training Materials, Videos

Field Oriented Control Hardware in the Loop

Hardware Used: TI LaunchXL-F28069M, BoostXL-DRV8301, Teknic M2310

Getting Started, Training Materials, Videos

Sensorless Field Oriented Control Hardware in the Loop

Employing TI's FAST (Flux, Angle, Speed, and Torque) observer

Getting Started, Training Materials, Videos

PMSM Series - Overview

Introduction of Prof. Duco Pulle and overview of the lab examples

Getting Started, Videos

PMSM Open Loop Voltage Control Simulation

Short introduction to the theory of open loop voltage control of a PMSM

Getting Started, Videos

Permanent Magnet Synchronous Motor Control Series

Prof. Duco Pulle walks through his lab examples of controlling PMSMs covering voltage, current and field oriented controls (latter one with and without sensors).

Getting Started, Videos

PMSM Open Loop Voltage Control Hardware in the Loop

Hardware Used: TI LaunchXL-F28069M, BoostXL-DRV8301, Teknic M2310

Getting Started, Videos

PMSM Open Loop Current Control Simulation

Short introduction to the theory of open loop current control of a PMSM

Getting Started, Videos

PMSM Open Loop Current Control Hardware in the Loop

Hardware Used: TI LaunchXL-F28069M, BoostXL-DRV8301, Teknic M2310

Getting Started, Videos

Woodland/Alloy Casting Inc.

Woodland/Alloy Casting is simulating and testing aluminum casting projects in Altair Inspire Cast. By running simulations in Altair Inspire Cast, Woodland/Alloy Casting can more accurately predict defect-free castings, while reducing time and cost in the overall casting process.

Customer Stories

Faraone

Faraone accelerates the design approach for lighter and stiffer architectural components with premium topology optimization technology.

Customer Stories

Altair Activate Datasheet

Altair Activate provides an open integration platform for modeling, simulating, and optimizing multi-disciplinary systems-of-systems using inherent 1D block diagrams.

Brochures & Datasheets

Altair Compose Datasheet

Altair Compose enables engineers, scientists & product creators to efficiently perform numerical computations, develop algorithms, analyze & visualize various types of data. Compose is a high level, matrix-based numerical computing language as well as an interactive & unified programming environment for all types of math from solving matrix analysis, differential equations to performing signal analysis and control design.

Brochures & Datasheets

APEL Extrusions

APEL Extrusions employs die extrusion simulation software to test die extrusion performance. This allows APEL to greatly speed up the design process and test multiple simulations per week.

Customer Stories

Philips

Philips uses modeling software to quickly and easily visualize design concepts so design and engineering colleagues can work hand-in-hand throughout the process, and ultimately conceptualize final products.

Customer Stories

LEIBER Group

LEIBER Group, which specializes in developing lightweight metal components, applied topology optimization to determine the ideal shape for a vehicle suspension beam, resulting in mass savings of over 50%

Customer Stories

Alstom

Alstom coupled topology optimization with additive manufacturing to explore the feasibility of alternate manufacturing to traditional casting. This resulted in a 70% weight reduction of its locomotive component.

Customer Stories

Triton Bikes

Triton Bikes utilized Altair Inspire to Increase performance, decrease the overall weight, and simplify manufacturability of a 3D printed custom bike rear yoke.

Customer Stories

Altair Activate and XLDyn Integration

XLSE’s easy to use interface and project view capability is ideal for managers and teams to keep abreast of project status.

Tips & Tricks, Training Materials, Videos

Harita Seating Standardizes on Altair Suite of HyperWorks for all CAE Applications

HyperWorks used by leading Indian manufacturer of seating systems Harita, for homologation testing, regulations and crash analysis for all commercial vehicle seats, bus passenger seats and tractor & off-road seats

Customer Stories

Altair Inspire Extrude - Solid Profile Model

Downloadable solid profile model for Altair Inspire Extrude.

Demo Models

Altair Inspire Extrude - Hollow Profile Model

Downloadable hollow profile model for Altair Inspire Extrude.

Demo Models

Altair Inspire Extrude - Charge Weld Model

Downloadable charge weld model for Altair Inspire Extrude.

Demo Models

Altair Inspire Extrude - Skin Tracking Model

Downloadable skin tracking model for Altair Inspire Extrude.

Demo Models

Altair Inspire Extrude - Tool Deflection Model

Downloadable tool deflection model for Altair Inspire Extrude.

Demo Models

Altair Inspire Extrude - Bearing Optimization Model

Downloadable bearing optimization model for Altair Inspire Extrude.

Demo Models

Altair Inspire Extrude - Coupled Analysis Model

Downloadable coupled analysis model for Altair Inspire Extrude.

Demo Models

Inspire Extrude 2017 Training Manual

In this training manual you will learn the step by step process used in Inspire Extrude in order to run a successful extrusion simulation. The manual will cover an overview, features and all the basic tools within the software.

Training Materials

Inspire Motion Piston Model

A model of an automotive piston to demo the motion capabilities of Inspire.

Demo Models

Inspire Topography Model

A model to be used to demo of Inspire's Topography Optimization features.

Demo Models

Inspire Motion Models

Six demo models highlighting the capabilities of the Inspire Motion module featuring scripts for how to demo the models.

Demo Models

Sintavia

Sintavia utilized Altair Inspire to prove the ability to additively manufacture optimized aerospace replacement parts that exceed existing part performance while decreasing the overall weight.

Customer Stories

An Interview with Ben Farmer of Robot Bike Co. Discussing the Development of their R160 Bike with Altair

Robot Bike Company (RBC) is a new startup established in the UK by aerospace engineers and mountain biking enthusiasts who identified the potential of combining additive manufacturing technologies with carbon fiber to, in their own words, “create the best bike frames possible”. To deliver a customizable, lightweight, high strength bike, RBC’s frame was intended to be created from carbon fiber, a material very common in the industry. The carbon fiber tubes, as well as the bike’s other components and systems were to be joined by additively manufactured titanium ‘nodes’, manufactured based on the specification of individual riders. Altair ProductDesign’s engineering team was tasked with optimizing these joints, which included the head tube, seat post and chain stay lugs, to ensure they were as lightweight as possible and still able to withstand the forces of downhill mountain bike riding, all while being fit for the AM process.

Videos

Gator Motorsports

Gator Motorsports utilized Inspire to redesign its brake pedal, as well as suspension bell cranks. This resulted in increased stiffness and a reduction of weight.

Customer Stories

Politecnico di Milano University

The Politecnico di Milano University implemented generative design software to quickly and easily identify the ideal shapes and materials for three architectural design concepts.

Customer Stories

Technische Universität Dresden

The team at Technische Universität Dresden used Altair Inspire to redesign a Formula Student steering column mount that saved 35% of the weight and is produced with additive manufacturing.

Customer Stories

HyperForm 14.0 Overview

See an overview of the new features available in HyperForm for 14.0.

Batch RIT and Nesting Tool

HyperForm supports for modeling the Hot Stamping process using a new material model (Hot Stamping HS Steel) that accounts for mechanical, thermal, and metallurgical changes during the forming process.

Carrier Nesting

Carrier option added to support nesting for progressive die use cases. Added carrier options includes (double) side carrier, (double side) central carrier,and (double side) nested carrier.

AMETEK

AMETEK utilized model-based development to develop a new embedded control system for a aerospace suit  chiller unit under a very tight schedule and high safety standards.

Customer Stories

Texas Instruments

Using Altair Embed, Texas Instruments was able to develop an embedded simulation of an entire system.

Customer Stories

Robot Bike Company

Robot Bike Co. designs and manufactures fully customizable 3D printed carbon fiber mountain bike frames. Finite element analysis was used to determine loading conditions and optimize for additive manufacturing.

Customer Stories

Inspire Gripping Bracket

An Inspire model of a robotic gripping bracket.

Demo Models, Training Materials

Application of HyperWorks to Develop Human Body Models to Assess Injury Potential for Vulnerable Populations in Vehicle Crashes

The effects of obesity on occupant responses in frontal collisions were investigated using the UMTRI whole-body human finite element models. A modeling approach was developed and applied that allowed for rapid change of a baseline human body model into geometries representing adults with different BMIs without the need for re-meshing the models.

Customer Stories

3D Systems Skateboard Case Study

3D Systems utilized a process incorporating solidThinking Inspire to generate the ideal skateboard deck and truck material layout for a unique design now displayed at the Cooper Hewitt – Smithsonian Design Museum.

Videos

3D Systems

3D Systems utilized topology optimization, finite element analysis,  and generative design to conceptualize a new material layout for a 3D printed skateboard deck and trucks.

Customer Stories

Forming Simulation of Woven Composite Fibers and Its Influence on Crash Performance

The automotive industry, in its constant quest for weight reduction, is increasingly considering composite materials as a substitute for sheet metal components to meet future fuel consumption standards. However, composite forming processes are expensive and difficult to control because of the complexity of the material behavior with fiber and matrix layers or plies and its dependency on many parameters, such as non-linearity of tensile stiffness, effect of shear rate, temperature and friction. Hence, numerical simulation could be a viable approach to predict material behavior during composite forming. The objective of this study is to highlight capabilities of RADIOSS™ to simulate forming simulation of composite plies made from woven fibers, each ply modeled as a layer of woven fibers along two directions of anisotropy, warp and weft. For validation the well-known double dome model published in NUMISHEET’05 proceedings is used. The compared result is the shear angle after stamping that is, the final angle between warp and weft fibers, at several prescribed points on the ply. The variation of this angle has a strong impact on material characteristics which severely deteriorates when a critical value is reached. Hence, a study on crash simulations is performed, after mapping fibers angles from stamping simulation.

Presentations

Steve McGugan Industrial Design

Award winning industrial designer Steve McGugan uses Altair Evolve to design and model a range of unique products.

Customer Stories

Scania

Scania uses a simulation-driven design process including topology optimization and finite element analysis. This speeds up their design and development process and produces lighter, more efficient components.

Customer Stories

AAM

American Axle & Manufacturing employed topology optimization and FEA to redesign an automotive carrier to achieve a weight reduction of 20%.

Customer Stories

Dimensions Furniture

Dimensions Furniture incorporates industrial design and modeling software to design and render furniture products for presentation to buyers and direct handoff to manufacturing teams.

Customer Stories

Shanghai Arts and Crafts Factory

The Shanghai Arts and Crafts Factory utilizes digital NURBS-based conceptual design tools to generate ideal 2D and 3D designs and renderings for parade floats.

Customer Stories

Studio-X

Studio-X and Tokyo DIGITAL use topology optimization to improve structural optimization and enhances building performance while reducing assembly time and material waste with lightweight design. 

Customer Stories

Inspire Design Process: Part 3 (Assign Materials and Loads)

Use Inspire's intuitive tools to add contacts, joints, and fasteners, then assign materials and loading conditions.

Videos

Inspire Design Process: Part 6 (Export Geometry and Refine in CAD)

The design proposal results can be smoothed to solid geometry and exported to an external CAD package.

Videos

Failure Criteria for Stamping Analysis in Radioss

In this paper, several failure criteria are compared in their ability to predict necking point and failure propagation during a forming process. The paper has been presented at the 2014 IDDRG Conference in Paris, France.

Customer Stories

Empire/Renishaw

Renishaw and Empire Cycles utilized generative design to conceptualize the world's first metal additive manufactured  bicycle frame. This resulted in a 33% weight reduction of the bicycle.

Customer Stories

HardMarque

HardMarque coupled topology optimization with additive manufacturing to conceptualize and refine the design of a piston. The final piston design is 23.5% lighter than the original design. 

Customer Stories

Race Face

Race Face redesigned a bicycle crank using generative design and finite element analysis. The concept design process yielded a part with increased stiffness and strength without increasing the weight of the part.

Customer Stories

Peter Macapia, LabDORA

Architect Peter Macapia aims to change perceptions of how buildings can look; generative design software aids in imaginative engineering and architecture projects, integrating design and testing in the same space.

Customer Stories

Sundog Eyewear

Sundog Eyewear accelerates design times through the use of conceptual design softwarewhile improving visualization of the final product using integrated rendering.

Customer Stories

When Engineering Intuition is Not Enough

A new technology helps design engineers quickly create dramatically lighter structures — and better understand the effects of material placement in whatever they’re developing.

Customer Stories

Altair Products and Partners Offering Assist Commercial Vehicles Seat Manufacturer to Enhance its Development Process

Isringhausen applies DesignLife, Moldex3D, and Total Materia alongside RADIOSS, OptiStruct and other HyperWorks tools to optimize weight and durability of their customized seats while still meeting safety standards.

Customer Stories

HBPO GmbH Achieves Flexibility and Cost Efficiency in Automotive Development By Leveraging the APA

HBPO GmbH optimizes their design process by utilizing multiple products, such Total Materia and MADYMO, alongside HyperWorks products for the development of their front end modules.

Customer Stories

Evenflo Juvenile Products

Evenflo employs topology optimization and generative design simulation for “sustaining engineering” where fast turnaround is essential for functional improvements of  infant car seats design.

Customer Stories

Evolve Polymesh Mug Model

An Evolve model of a coffee mug. This was modeled using Evolve's Polymesh and Nurbify tools.

Demo Models

Evolve Bike Seat Model

An Evolve model of a bicycle seat that was created using basic NURBS modeling tools.

Demo Models

Inspire Wheel Model

An Inspire model of a wheel optimization.

Demo Models, Training Materials

Stamping Process Integration of Composites in Crash Analysis

This was a 2013 European ATC presentation given by Cécile DEMAIN from Solvay Engineering Plastics. Thermoplastic composites (TPC) developed by Solvay Engineering plastics are composites based on polyamide 6 or 6.6 as a matrix and can be reinforced with glass fibers or carbon fibers. The two main interests vs. TPC. thermosetting composites are cycle time and recyclability. The development of TPC PA66 or short fiber hybrid structures / TPC PA66 is today's challenge.

Presentations

TokyoFlash

TokyoFlash is a world leader in the design and sales of unique watches. They use Altair Evolve to speed product development.

Customer Stories

Pininfarina Extra

Pininfarina Extra blends the use of industrial design, modeling and topology optimization software to achieve the brand's values of elegance, essentiality and innovation outside of the automotive industry.

Customer Stories

Automotive Lighting

Automotive Lighting uses free-form modeling software to create concepts for customers in a fast and flexible way. Concepts are presented visually  in daytime and nighttime conditions using photorealistic rendering.

Customer Stories

Novellini

Novellini applies industrial design and modeling software to set the pace of innovation for the manufacture of bathroom solutions and wellness products in Europe.

Customer Stories

Bros Manifatture

Bros Manifatture is a "superbrand" in the world of fashion jewelry and watches with over 200 new products each year.

Customer Stories

XOX Audio Tools

XOX Audio Tools utilizes high design and advanced technologies to create cutting-edge musical instruments.

Customer Stories

Korg Italy

Korg utilized 3D modeling and rendering simulation to manage the frequent design modifications that occur during the product development process. 

Customer Stories

Evolve ‬Tutorial‪: Watch (Part 1, Creating and Rendering)

Antonio Flores guides you through the creation and rendering of a watch model.

Videos

Evolve ‬Tutorial‪: Watch (Part 2, Editing)

Now Antonio shows you how to edit an existing model to create a totally new design.

Videos

Customer Story: Pininfarina Extra

Innovation, Essentiality, and Elegance are the three values of Pininfarina Extra. See how solidThinking products help them.

Videos

‪‪Customer Story: XOX Audio Tools

XOX Audio Tools utilizes high design and advanced technologies to create cutting-edge musical instruments.

Videos

Customer Story: Novellini

The Novellini Group is a pacesetter in Europe in the manufacture of bathroom solutions and wellness products.

Videos

Evolve Design Process: Part 1 (Organic Surface Modeling Freedom)

NURBS geometry definition methods offer both flexibility and precision.

Videos

Evolve Design Process: Part 2 (Parametric Solid Modeling Control)

Evolve parameter editing allows you to revise your model easily, at any time.

Videos

Evolve Design Process: Part 3 (Unique ConstructionTree History)

The ConstructionTree provides a graphical view of a model's construction history.

Videos

Evolve Design Process: Part 4 (Model Quality Tools)

Evolve provides tools for analyzing curve and surface curvature, continuity, and tangency.

Videos

Evolve Design Process: Part 5 (Fast Integrated Rendering)

Evolve’s integrated progressive rendering gives immediate feedback on the final image.

Videos

Evolve Design Process: Part 6 (Model Export in Multiple Formats)

Ensure simple data exchange with CAD tools used during the product development process.

Videos

Evolve Interface Tour: Part 1 (Selection and Editing Modes)

An introduction to Evolve's three modes used to select, edit, and reshape objects.

Videos

Evolve Interface Tour: Part 2 (Modeling Views and Display Modes)

Learn how to change modeling views and display modes.

Videos

Evolve Interface Tour: Part 3 (Modeling Tools)

An overview of the Modeling Toolbar, Console, and Modeling Tool Panel.

Videos

Evolve Interface Tour: Part 4 (The World Browser and ConstructionTree)

Learn how to organize your model and edit objects using construction history.

Videos

Evolve Interface Tour: Part 5 (Translating, Rotating, and Scaling)

A quick overview of the translate, rotate, and scale tools.

Videos

Evolve Interface Tour: Part 6 (Rendering, Materials, and Lighting)

A quick introduction to interactive rendering mode, materials, lighting, and final rendering.

Videos

‪solidThinking Evolve ‬Tips‪ & T‬ricks‪: Applying Textures and Materials

Darren describes techniques for applying textures and materials to the individual surfaces of an object.

Tips & Tricks

‪solidThinking Inspire ‬Tips‪ & T‬ricks‪: Optimization Guidelines‬

Tony Gray provides some simple guidelines for setting up an optimization, including the use of design and non-design spaces.

Tips & Tricks

‪solidThinking ‬Evolve ‪Tips & Tricks‬:‪ Importing Reference Images‬

Learn how to use 2D images as a reference to create 3D models. This is a great way to get your project off to a quick start.

Tips & Tricks

Evolve ‪Tips & Tricks: Keyboard Shortcuts‬

Keyboard shortcuts can help you be more efficient when using Evolve. Here are some shortcuts that can save you time today.

Tips & Tricks

‪solidThinking Evolve Tips & Tricks‬:‪ Rendering Basics‬

Learn about basic rendering setup, the standard workflow when using the Shading Manager, and using preset scenes.

Tips & Tricks

‪solidThinking Evolve Tips & Tricks‬:‪ Exporting for 3D Printing‬

Darren Chilton discusses the best methods for exporting models as polygonal data in either .stl or .obj file formats.

Tips & Tricks

‪solidThinking Evolve Tips & Tricks‬:‪ Render Q‬

Learn how to use RenderQ to process batch renderings, including batch rendering setup for images and animations.

Tips & Tricks

‪solidThinking Evolve‬ ‪Tips and Tricks‬:‪ Surface Modeling Techniques‬

Start with sketch modeling and learn how to progressively refine your model.

Tips & Tricks

‪solidThinking Evolve‬ ‪Tips and Tricks: Pixel Mapping‬

Darren explains techniques for using 2D images to create 3D geometry such as embossed logos and textures on a model.

Tips & Tricks

SolidThinking ‪Evolve Tips and Tricks: Animation Basics‬

Animation in Evolve is based on a simple but powerful technique called keyframing. In this video, Darren explains how keyframing works.

Tips & Tricks

License Setup Guide

This setup guide explains how to setup your standalone, USB dongle, or server licenses on both Windows and Mac.

Evolve 2017.3 Help and Tutorials - Windows

In these lessons you will learn to: use basic modeling tools, create NURBS curves and surfaces, apply transformations, edit control points, and render a scene.

Training Materials

Evolve 2017.3 Help and Tutorials - Mac

In these lessons you will learn to: use basic modeling tools, create NURBS curves and surfaces, apply transformations, edit control points, and render a scene.

Training Materials

Ron Mendell

Hollywood concept artist Ron Mendell converts sketches to fully rendered digital 3D models, incorporating real world materials, dimensions and constraints.

Customer Stories

Customer Story: Peter Macapia

Dr. Peter Macapia discusses solidThinking's part in reinventing structural systems and rethinking what a building is.

Customer Stories, Video Testimonials

BiggerBoat Solutions Makes Waves in Auto Industry Using HyperForm to Cut Die Development Costs and Time

When the auto industry crashed in 2008 and the tool shop where Jay Weiner worked closed its operations, he started his own company, called BiggerBoat Solutions Ltd. He carries out metal-forming simulations for major tooling suppliers and originalequipment manufacturers. With 15 years of experience in tooling design, Weiner and his Toronto-based practice offered a service that no one else had perfected but that was crucial to a key process in automotive manufacturing: the simulation-based die design for stamped sheet-metal parts.

Customer Stories

Getting the Right Design, Getting the Design Right

Conceptual design technologies impact product development.Product development is a delicate process of balancing exciting and functional design with innovative and sound engineering. The market’s most popular products are those that get the right design and get the design right.

Articles

HyperWorks Improves Development Processes in Automotive Industry

In 2008 PWO Germany (Progress-Werk Oberkirch AG) had to develop and produce a new steel made automotive cross car beam (CCB) for the dash board of a new car. PWO received the CAD model, the design space definition and other pre-defined standards of the component from the customer and developed and produced the fitting cross beam based on this information. PWO used the HyperWorks Suite to develop the component. HyperMesh was used to transfer the CAD model into a FEA model, which was then used to run dedicated analysis and simulation tasks. To fulfill the requirements for crash and modal analysis, the company used OptiStruct to optimize the component, RADIOSS and other external solver to run the calculations and HyperView for the post processing. HyperForm was used to check the production feasibility of the individual components and for metal forming simulation tasks. It was important for PWO to have a software suite available that could cover all simulation tasks within one graphical user interface and licensing system.

Customer Stories

HyperForm Sheet Metal Forming Solution Provides Yield Improvement of Wheel Housing and Wheel Arch

Using Altair HyperForm, Mark Auto was able to significantly improve the material utilization for their existing production dies. Mark Auto re-designed two existing dies for wheel arch an wheel housing and was able to dramatically reduce material scrap with minimum rework in their tools while not compromising on component quality.

Customer Stories

HyperForm Improves Accuracy and Robustness of Tool Design and Manufacturing Process at Summit Auto Body (SAB)

HyperForm Improves Accuracy and Robustness of Tool Design and Manufacturing Process at Summit Auto Body (SAB) Leveraging HyperForm’s sheet metal forming solution, SAB designed the validation process and press tool design covering the vital areas of virtual prototyping/testing, which, in turn, reduced the time-consuming manual process drastically.

Customer Stories

HyperWorks at Wagon Automotive: Speeding Development Time While Cutting Prototype Costs

Wagon Automotive, a system and module supplier of components to major car builders, sought ways to accelerate product development and reduce prototyping costs while maintaining high quality. Adopting the HyperWorks suite of advanced CAE tools enabled the company to achieve both those goals. Wagon Automotive now uses HyperWorks during the entire development cycle, from concept design to optimization.

Customer Stories

HyperWorks’ Simulation Technology Enables Godrej to Streamline Sheet Metal Tooling Processes

Using Altair HyperForm, HyperWorks’ stamping simulation technology, Godrej was able to design and fine-tune a successful tool for a rear fender, while minimizing die testing time by reducing physical trials. Leveraging numerical analysis, Godrej was also able to predict the size, shape and location of the blank accurately. HyperForm’s ability to visualize failure in incremental simulation enabled them to finalize the draw bead location and characteristics.

Customer Stories

HyperWorks’ Stamping Simulation Technology Helps Reduce Front Housing Development Time at OMAX Auto

Using Altair HyperForm, India-based OMAX Autos was able to significantly reduce production costs and maximize productivity by redesigning the manufacturing process for front housings. Leveraging HyperForm’s simulation capabilities, OMAX Autos reduced the three-stage forming process to a single-stage process.

Customer Stories

HyperWorks’ Sheet Metal Forming Simulation Technology Enables Supreme Pressfab to Validate Fuel Tank Die

Using Altair HyperForm, India’s Supreme Pressfab was able to predict the high nonlinear material flow for fuel tank dies accurately. In doing so, Supreme was able to optimize the blank as well as minimize die tryouts.

Customer Stories

HyperForm Sheet Metal Forming Simulation Solution Provides Product Design Optimization of Panel Front Dome

Using Altair HyperForm sheet metal forming simulation software solution, India based Mahindra & Mahindra was able to arrive at an optimum product (BIW Part) and tooling design. The Draw Shell was simulated using HyperForm to evaluate different tooling options.

Customer Stories

Enhanced Formability through Hydroforming

Cut sheet metal forming time and costs through simulation-based techniques.

Customer Stories

Altair Embed Datasheet

Altair Embed is an intuitive graphical environment for model-based embedded development. Diagrams are automatically converted to highly-optimized and compact code, which is essential for low-cost microprocessors and high-speed sampling rates. The code can be verified, debugged, and tuned with off-line simulation before downloading it to the target microcontroller (MCU).

Brochures & Datasheets

Nelson Mandela University: Designing a Winning Eco-Car

Martin Badenhorst, Masters Student at Nelson Mandela University, Port Elizabeth, South Africa, shares how he managed to reduce the weight of their eco-car by 20%.

Customer Stories, Videos

SimLab QuickMesh – Gear

Learn how to import a CAD geometry, mesh it with solid elements and then export it to a solver deck. Throughout the video you learn how to define the global mesh size for shell and tetra elements.

Getting Started, Training Materials

SimLab Mesh Controls – Gear

Learn how to select and isolate identify regions based on their geometry features. Tetmesh a solid body after applying mesh controls. Export all mesh controls as color based template.

Getting Started, Training Materials

SimLab Volume Meshing with Layers – Housing

Request locally a given amount of tet layers through thin walls. Create a volume mesh with Tet10 from an existing, enclosed Tri6 mesh. Auto cleanup a volume mesh based on different quality criteria.

Getting Started, Training Materials

SimLab Meshing with Body Break – Engine Assembly

Generate CAD features from a mesh. Cut and separate a section of a body using region mesh control. Learn how to use logo removal and mesh a valve seat. Finally create a circular gasket imprint in a body.

Getting Started, Training Materials

SimLab Meshing with Process Automation – Piston

Perform a mesh automation running a javascript or pythonscript from the process automation menu.

Getting Started, Training Materials

SimLab Quick Imprinted Mesh for Parasolid Assemblies

This video shows, how to create a shell and solid mesh is generated on a Parasolid file. You also learn, how to transfer existing groups onto the mesh.

Getting Started, Training Materials

SimLab Hex Meshing using Extrude Functions – Y bracket

Mesh a geometry with hex elements. Generate an axi-symmetric mesh around cylinders and adjust the number of layers. Adjust the alignment of common faces and merge bodies with coincident faces.

Getting Started, Training Materials

SimLab Weld Modeling

This video guides through the steps to create either a triangular or a bead weld.

Getting Started, Training Materials

SimLab Welding Process with Connection

Learn how to create weld beads along edges, create individual beads and connect them with other bead welds. Boolean operations help to merge individual parts together with the weld.

Getting Started, Training Materials

Exploring the Weld Basic Feature in SimLab

This video explains how to weld two bodies which are separated by a gap. The viewer will get an explanation on the parameters of the basic weld feature.

Getting Started, Training Materials

SimLab Tutorials – Meshing

Series of videos aimed to get you started using SimLab for meshing.

Getting Started, Training Materials

Buck Converters - Overview

Introduction of Anthony Boon and overview of the Buck Converter series

Training Materials

Inspire Structures - Getting Started

A course to help users get started using Inspire Structures including an interface tour and workflow training/videos.

Getting Started, Training Materials
Have a Question? If you need assistance beyond what is provided above, please contact us.

Subscribe to join our Newsletter
Learn about product training, news, events, and more.